در حال بارگذاری ...
 • سامانه جامع همای رحمت
  دفتر برنامه ریزی آموزش های فنی و حرفه ای
  سایت رهبری
  مرکز ارتباطات مردمی_سامد
 • سامانه ثبت و پیگیری مطالبات و پیشنهادات
 •     سامانه الکترونیکی ثبت و پیگیری مطالبات دانشگاه فنی و حرفه ای جهت سهولت دسترسی و پیگیری شاکیان و مراجعه کنندگان به مرجع پیگیری و رسیدگی به مطالبات دانشگاه، جلوگیری از مراجعه غیر ضروری شاکیان به سازمان مرکزی، تسریع در پیگیری و پاسخگویی به شکایات و نظام مند شدن پیگیری شکایات تهیه گردیده است. در این سامانه  مراجعان محترم می توانند جهت ثبت وپیگیری مطالبات- ثبت نظرات ،پیشنهادات و انتقادات – ثبت نظرات تشویقی و انتقادی خود از نحوه عملکرد کارکنان دانشگاه در سطوح سازمان مرکزی دانشگاه و دانشکده و آموزشکده ها به پورتال مرکزی دانشگاه یا وب سایت های دانشکده و آموزشکده ها مراجعه و با کلیک روی" بنر سامانه ثبت و پیگیری مطالبات،پیشنهادات ونظر سنجی" از امکانات این سامانه بهره برداری نمایند.

 • موردی يافت نشد یا به این مورد دسترسی ندارید!
  ورود