در حال بارگذاری ...
 •  

  حمایت از کار و سرمایه ایرانی از سوی رهبر بدون تردید اهدافی همچون هدایت افکار عمومی به سمت اولویت های ایران اسلامی، زمینه سازی برای افزایش تولید داخلی از نظر کمی و کیفی، جذب و بکارگیری سرمایه های عظیم ملی در مسیر توسعه و عمران کشور و نهایتا ایجاد فرصت های شغلی پایدار،برخورداری از مواهب زندگی برای همگان و استقلال اقتصادی در دنیای پر رقابت و تحول گرای کنونی را دنبال می کند.

  در این راستا دانشگاه فنی و حرفه ای به دنبال بهره گیری از پتانسیل های موجود خود حسب دستور ریاست محترم دانشگاه برای رفع نیازمندی های خود( در حوزه آموزشی،دانشجویی و ... )صرفا باید از توانمندی های موجود استفاده کنند.

  تصاویر توانمندی مراکز ( به همراه قیمت و سایر اطلاعات) درپاسخ به نامه شماره 25/510/5591   مورخ 1394/06/09 قابل مشاهده است.

  صندلی کلاسی چهار نفره

   

   تخت خواب دو طبقه دانشجویی

   

  تخت خواب دو طبقه دانشجویی

  مخزن زباله

  میز کارگاهی

   سایه بان تحت اقلیم سبز

  ملافه و بالش

  صندلی محوطه

  میز رسم

  میز plc

  لباس کار

   

  واکسر اتوماتیک

  پته

  کیف چرم

  تقویم

  بسته بندی

  پرده

  مانتو مجلسی