در حال بارگذاری ...
چهارشنبه 1 فروردین 1397

فهرست پرسش های متداول | اداره کل امور دانشجویی

ثبت سوال جدید
 
← دسته بندی
  • باسلام واحترام باتوجه به اینکهاجاره بهای خوابگاه دانشجویی رابه حساب درامد اختصاصی واریز شده است اگردرسیستم فاز 2 ثبت نماییم دانشجو بدهکار میشود وماهردونیمسال رابه حساب درامد اختصاصی واریز نموده ایم باتشکر
   با سلام و احترام
   مقتضی است به صورت کتبی از طریق اتوماسیون با معاونت محترم دانشجویی مکاتبه نمایید.فیش های واریزی به همراه اسامی دانشجویان( به تفکیک نیم سال) پیوست شود.
   با سپاس
  • درود. میزان اجاره بهای ترم گذشته که به حساب صندوق رفاه واریز گردیده چه مبلغی می باشد؟ تعداد دانشجویان معرفی شده از این مرکزچندنفر است؟
   با سلام و احترام
   درخواست شما نا مفهوم می باشد
   مقتضی است از طریق اتوماسیون اداری مکاتبه نمایید در صورت لزوم با داخلی 621 تماس حاصل نمایید.
  • از آموزشکده تربت حیدریه .قسمتی در خصوص ثبت نام دانشجوی معلول در سامانه همای رحمت نیست .
   با سلام و احترام
   در قسمت ثبت مشخصات دانشجویان بی بضاعت دانشجوی مورد نظر را ثبت نمایید.
   در قسمت توضیحات* بی بضاعت نیست*را وارد نمایید.
  • باسمه تعالی
   باسلام وتحیات به استحضارمی رساندبااستنادبه بخشنامه 605451025 مورخ18694 طبق روال نیمسال اول94 تمامی وجوه خوابگاه درنیمسال دوم 94 نیزدربهمن ماه به حساب اختصاصی دانشگاه فنی وحرفه ای واریز شده است ومطابق بخشنامه شماره 150185105 مورخ 41294 وجوه خوابگاه درنیمسال دوم بایدبه حساب صندوق رفاه واریزگردد.خواهشمند است دراین خصوص ارائه طریق فرمایید
   علی پناهی -سرپرست معاونت دانشجویی وفرهنگی آموزشکده پسران اردبیل 91294
   با سلام و احترام
   نظر بر اینکه مبالغ از طرف دانشگاه به صندوق رفاه واریز شده است اسامی دانشجویان در سامانه ثبت شود.
   پس از ایجاد بدهی برای دانشجویان لیست مذکور به صورت گروهی از طریق صندوق رفاه رفع بدهی خواهد شد.

موضوعات برگزیده

سرفصل دروس دوره های کاردانی