در حال بارگذاری ...
شنبه 26 اسفند 1396
 
 از تاریخ
 تا تاریخ
 
فصلنامه علمی _ترویجی کارافن

فصلنامه علمی _ترویجی کارافن

نشریه کارآفن جهت تحقق اهداف آموزش های مهارتی و فنی و حرفه ای و دستیابی به استقلال و خود اتکایی برای اولین بار در سال 1382 توسط اداره کل مدارس عالی فنی و حرفه ای منشر گردید. پس ...

نشریات |