در حال بارگذاری ...
یکشنبه 29 بهمن 1396
 
 از تاریخ
 تا تاریخ
 
اداره چاپ و انتشارات

اداره چاپ و انتشارات

شورای انتشارات متشکل از 5 عضو حقیقی از رئیس دانشگاه (رئیس شورا)، معاون پژوهش، معاون آموزش، معاون اداری و مالی، رئیس مرکز اسناد، انتشارات و کتابخانه (دبیر شورا)، رئیس اداره چاپ و ...

اداره چاپ و انتشارات |