در حال بارگذاری ...
 
 از تاریخ
 تا تاریخ
 
بازگشایی مناقصه عمومی یک مرحله‌ای جهت خرید نرم افراز جامع دانشگاه در حوزه اداری، مالی، پشتیبانی، بودجه، نظارت و فناوری

بازگشایی مناقصه عمومی یک مرحله‌ای جهت خرید نرم افراز جامع دانشگاه در حوزه اداری، مالی، پشتیبانی، بودجه، نظارت و فناوری

جلسه بازگشایی مناقصه عمومی یک مرحله ای جهت خرید نرم افراز جامع دانشگاه در حوزه اداری، مالی، پشتیبانی، بودجه، نظارت و فناوری در تاریخ 1402/1/20 برگزار گردید.


جلسه کمیسیون معاملات دانشگاه فنی وحرفه ای، با موضوع مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید تجهیزات امنیتی فناوری  fw /fg به همراه لایسنس (سازمان مرکزی)

جلسه کمیسیون معاملات دانشگاه فنی وحرفه ای، با موضوع مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید تجهیزات امنیتی فناوری fw /fg به همراه لایسنس (سازمان مرکزی)

جلسه کمیسیون معاملات دانشگاه فنی وحرفه ای، با موضوع مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید تجهیزات امنیتی فناوری fw/fg به همراه لایسنس (سازمان مرکزی) برگزار گردید.


جلسه کمیسیون معاملات دانشگاه فنی وحرفه‌ای، با موضوع مناقصه عمومی یک مرحله‌ای با ارزیابی یکپارجه تغذیه دانشجویی استان مازندران (تجمیع آمل و بابل)

جلسه کمیسیون معاملات دانشگاه فنی وحرفه‌ای، با موضوع مناقصه عمومی یک مرحله‌ای با ارزیابی یکپارجه تغذیه دانشجویی استان مازندران (تجمیع آمل و بابل)

جلسه کمیسیون معاملات دانشگاه فنی وحرفه‌ای، با موضوع مناقصه عمومی یک مرحله­‌ای با ارزیابی یکپارجه تغذیه دانشجویی استان مازندران (تجمیع آمل و بابل) با حضور معاون اداری مالی و مدیریت منابع برگزار گردید.


جلسه کمیسیون معاملات دانشگاه فنی وحرفه‌ای، با موضوع مناقصه عمومی یک مرحله ای (نوبت سوم) تغذیه دانشجویی استان قم

جلسه کمیسیون معاملات دانشگاه فنی وحرفه‌ای، با موضوع مناقصه عمومی یک مرحله ای (نوبت سوم) تغذیه دانشجویی استان قم

جلسه کمیسیون معاملات دانشگاه فنی وحرفه ای، با موضوع مناقصه عمومی یک مرحله ­ای (نوبت سوم) تغذیه دانشجویی استان قم با حضور معاونت محترم اداری مالی و مدیریت منابع برگزار گردید.


۱ ۲  ۳ »
۱۲ از ۳۵ نتیجه
۱ از ۳ صفحه
نتایج در هر صفحه: ۱۲۲۴۳۶۴۸۶۰