در حال بارگذاری ...
 
 از تاریخ
 تا تاریخ
 
دستورالعمل بکارگیری کادر آموزشی حق التدریس

دستورالعمل بکارگیری کادر آموزشی حق التدریس

به پیوست دستورالعمل بهره­گیری از خدمات آموزشی(پاره­وقت) عضو حق­التدریس (نیروهای آزاد) دانشگاه فنی­ و حرفه ­ای برای اجرا از نیمسال اول سال تحصیلی 97-96 ارسال می­گردد.


دستور العمل اجرایی تطبیق وضعیت کادر آموزشی دانشگاه فنی و حرفه ای با اعضای هیات علمی

دستور العمل اجرایی تطبیق وضعیت کادر آموزشی دانشگاه فنی و حرفه ای با اعضای هیات علمی

دستور العمل اجرایی تطبیق وضعیت کادر آموزشی دانشگاه فنی و حرفه ای با اعضای هیات علمی براساس مصوبه ششم  صورتجلسه دومین نشست از دوره دوم هیات امنا مورخ 93/012/26 و به عنوان  مقدمه ای برای شمول کادر آموزشی دانشگاه فنی و ...