در حال بارگذاری ...
 
 از تاریخ
 تا تاریخ
 
شرح وظایف مصوب مرکز آموزشهای آزاد و خاص

شرح وظایف مصوب مرکز آموزشهای آزاد و خاص

330ـ1) زمینه­ سازی برای گسترش، تنوع بخشی و کیفیت بخشی در اجرای آموزش­های فنی­ وحرفه­ ای و تخصصی مورد نیاز (فعلی و آتی) دستگاه­های اجرایی 330ـ2) فراهم آوردن زمینه سهولت دسترسی به آموزش­های فنی­ ...