در حال بارگذاری ...
شنبه 26 اسفند 1396
 
 از تاریخ
 تا تاریخ
 
با موافقت وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
مجوز تشکیل شورای برنامه ریزی آموزش عالی، دانشگاه فنی و حرفه ای صادر شد

با موافقت وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
مجوز تشکیل شورای برنامه ریزی آموزش عالی، دانشگاه فنی و حرفه ای صادر شد

شورای برنامه ریزی آموزش های عالی فنی و حرفه ای برای نخستین بار در دانشگاه فنی و حرفه ای شکل گرفت. به گزارش اداره کل روابط عمومی، با پیگیری های دکتر ابراهیم صالحی عمران رییس دانشگاه فنی و حرفه ای، ...

اخبار ستاد |

گزارش عملکرد دو ماهه اداره کل امور مالی

گزارش عملکرد دو ماهه اداره کل امور مالی

به نام خدا  گزارش عملکرد دو ماهه ی اداره ی کل امور مالی دانشگاه فنی و حرفه ای :1.    دریافت تعداد 010/2 فقره نامه ازاول دی ماه تا 96/12/09 و ارجاع و پیگیری ...

گزارش عملکرد |

۱ ۲  ۳  ۴ »
۱۲ از ۳۸۲۰ نتیجه
۱ از ۳۱۹ صفحه
نتایج در هر صفحه: ۱۲۲۴۳۶۴۸۶۰