در حال بارگذاری ...
 • سوالات متداول حوزه دانشجویی

  سوال: پرونده های کمیسیون موارد خاص  چگونه بررسی می شود؟

  پاسخ: پرونده تکمیل شده  دانشجو  ابتدا در سطح آموزشکده محل تحصیل وی سپس در سطح مرکز منتخب استانی بررسی و در صورتی که این دو سطح اختیار رای نداشته باشند به سازمان مرکزی دانشگاه فنی و حرفه ای ارسال می شود.

  سوال: آیا تمام مراکز موظف به پیروی از الگوی 3 و 4 می باشند؟

  پاسخ: پیرو مصوبه مورخ 16/05/97 هیات محترم رئیسه دانشگاه از مهرماه 1397 الگوی شماره 1 و 2 تغذیه حذف و فقط الگوی 3 و 4 بکار گرفته شود.

  سوال: این مرکز با تعداد دانشجویان زیاد دارای سلف مناسب نمی باشد،آیا اعتباری تعلق خواهد گرفت؟

  پاسخ: ساخت سلف سرویس از طریق معاونت محترم اداری مالی اداره کل عمرانی پیگیری شود.

  سوال: ارسال تجهیزات موجود در آشپزخانه مراکز تابعه تجمیعی  چگونه است؟

  پاسخ: طبق دستور العمل غذایی 8211/510/25 مورخ 03/06/97 مراکزی که دستور تجمیعی آنها داده شده است باید با آشپزخانه مرکزی خود تجمیع و تجهیزات پخت را به آن ارسال نمایند.

  سوال: کد کاربری و رمز عبور سامانه همای رحمت را اشتباه وارد کردم اکنون به سامانه وارد نمی شود چه باید کرد؟

  پاسخ: به دلیل اینکه سه بار اشتباه رمز را وارد کردید IP مورد نظر سیستم شما قفل شده است پس از گذشت 1 الی 3 ساعت دوباره امتحان کنید.

  سوال: اعلام وضعیت ثبت نام کنندگان در فرخوان جذب سرپرستان خوابگاهی ؟

  پاسخ:پس از بررسی و تایید در هیئت رئیسه ابلاغ می شود.

  سوال:تعیین میزان حق الزحمه عوامل اجرایی در طرح سجا ؟

  پاسخ:پس از بررسی و تایید در هیئت رئیسه ابلاغ می شود

  نظرات کاربران