در حال بارگذاری ...
 • سوالات متداول امور پژوهشی

  افراد مؤثر در اجرای طرحهای پژوهشی


  مجری طرح پژوهشی :
  مجری طرح پژوهشی معمولاً شرایط ذیل را دارد :
  ۱- صاحب اصلی ایده پژوهشی می باشد و بیشترین نقش را در طراحی طرح پژوهشی به عهده دارد.
  ۲- نقش اصلی در تنظیم تیم تحقیقاتی و بکارگیری نیروها و تقسیم وظایف از ابتدا تا انتها شامل نگارش گزارش پایانی و مقالات علمی برعهده دارد.
  ۳- مسئولیت اجرای طرح پژوهشی از نظر حقوقی را به عهده دارد.
  ۴- نقش اصلی در نظارت کامل بر کلیه مراحل اجرای طرح پژوهشی را به عهده دارد.
   همکار اصلی طرح پژوهشی :
  همکار یا همکاران اصلی معمولاً شرایط ذیل را دارند :
  ۱- نقش مهمی در پردازش ایده پژوهشی و تنظیم طرح پژوهشی ایفا می نمایند.
  ۲- در کلیه مراحل اجرای طرح پژوهشی نقش مؤثری داشته و با مجری طرح همکاری نزدیک دارند.
   همکاران علمی طرح پژوهشی :
  ۱- نقش مؤثری در پردازش ایده پژوهشی و تنظیم طرح پژوهشی دارند.
  ۲- با توجه به تخصص افراد، در حداقل یکی از مراحل اجرای طرح پژوهشی نقش اساسی دارند.
   ناظر طرح پژوهشی :
  فردی است که توسط معاونت پژوهشی جهت نظارت بر طرح پژوهشی تعیین می گردد و موظف به ارائه سه مرحله گزارش نظارت  به مرکز مجری طرح جهت ارائه به معاونت پژوهشی می باشد.


  سوالات متداول در طرح پژوهشی


  سوال: چه افرادی می توانند به عنوان مجری طرح پژوهشی، طرح پژوهشی پیشنهادی ارسال نمایند؟
  جواب: اعضای هئیت علمی و نیرو های رسمی آموزشی
  سوال: نحوه ارسال طرح پژوهشی پیشنهادی چگونه است؟
  جواب: هر ساله پیرو فراخوان ارسالی( طی بخشنامه مصوب و در محدوده تاریخ مشخص )  معاونت پژوهشی طرح ها از طریق مرکز یا استان جمع آوری شده و به معاونت پژوهشی ارسال می شود.
  سوال: بودجه طرح های پژوهشی  چه میزان می باشد؟
  جواب: با توجه به بودجه کل معاونت پژوهشی  ، دستاورد طرح و نظر داوران تعیین می شود.
  سوال: آیا یک نفر می تواند همزمان مجری چند طرح پژوهشی باشد؟
  جواب: الف- اعضای هئیت علمی می توانند به عنوان مجری اصلی، همزمان 3 طرح پژوهشی به مرکز ارائه نمایند.
  ب- سایر نیروهای رسمی  آموزشی دانشگاه نیز می توانند حداکثر یک طرح ارائه نمایند و پس از اختتام 70 درصد طرح اول ، طرح دوم را اجرا نمایند .
  سوال: مجری طرح موقع ارسال طرح پژوهشی پیشنهادی به مرکز چه مواردی را می بایست رعایت نماید؟
  جواب: الف- مجری می بایستی فرم های خام طرح های پژوهشی را از  مرکز ( دانشکده / آموزشکده ) و یا وبسایت معاونت پژوهشی دریافت  نموده و پس از تکمیل دقیق فرم و امضای آن، فرم را در فرمت word  به مرکزارسال نمایند.
  ارسال فرم طرح پژوهشی به صورت ناقص، حاوی ایرادات نگارشی و …، منجر به عدم بررسی طرح ارسالی و یا تاخیر در روند بررسی و تصویب آن خواهد شد.
  سوال: پرداخت های مالی به مجریان طرحهای پژوهشی چگونـــه و بــــه چـــه میزانی است؟
  جواب:  طرح‌هایی که قرار داد اجرا تنظیم کرده اند برای شروع کار 25% کل بودجه بعنوان پیش پرداخت داده می شود . پس از گذشت چند ماه و با ارائه گزارش پیشرفت علمی به ناظر تخصصی طرح  50% دیگر از بودجه طرح پرداخت می شود. وپس از ارسال گزارش نهایی 25% ارسال می شود.

  سوال: درصورت عدم اتمام طرح یا عدم تائید گزارش آن چه وضعیتی پیش میاید؟
  جواب: درصورتی که طرح در نیمه راه متوقف شده باشد تمامی هزینه ها عودت میشود. در صورتی که صرفا انجام تعهدات (گزارش نهایی و مقاله ) انجام نگرفته باشد 25% الباقی بودجه که بعنوان حسن انجام کار می باشد پرداخت نخواهد شد.
  سوال: حمایت از طرح های پژوهشی درآمدزا و کارآفرین به چه صورت است ؟
  جواب: این طرح ها در غالب طرح تجاری سازی شده همراه با نحوه درآمدسازی در سازمان مشخص با اطلاعات کامل جهت طرح در شورا پژوهشی تکمیل و ارسال می گردد.

  سوال: در صورتیکه سؤالی داشته باشم که در این قسمت آورده نشده باشد، چگونه می توانم پاسخ آن را دریافت کنم؟
  جواب: شما می توانید سئوالات خود را بصورت حضوری یا تلفنی نیز مطرح نمایید. آدرس و شماره تلفن کارشناس مربوطه در وب سایت دانشگاه درج شده است.

   

   

  همایش، کنفرانس و مسابقات


  سوال: نحوه اخذ مجوز برگزاری همایش، کنفرانس، سمینار، مسابقه و ....... در سطح ملی، منطقه‌ای و استانی چگونه است؟
  جواب: مرکز متقاضی برگزاری همایش، سمینار و ........ در خواست کتبی خود را به همراه تکمیل فرم شماره یک به صورت Word از طریق اتوماسیون اداری به معاونت پژوهش و فناوری ارسال می‌نمایید.
  سوال: جهت اخذ مجوز همایش، سمینار، مسابقه و ....... در سطح ملی، منطقه‌ای و استانی چه زمانی باید اقدام نمود؟
  جواب: جهت اخذ مجوز حداقل 6 ماه قبل از برگزاری برنامه باید اقدام صورت پذیرد.
  سوال: نحوه ثبت همایش، کنفرانس و ....... در ISC چگونه است؟
  جواب: پس از صدور مجوز برگزاری برنامه توسط معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه فنی و حرفه‌ای، از طریق دانشگاه جهت ثبت همایش، کنفرانس و ...... با پایگاه استنادی علوم جهان اسلام مکاتبه شده و مجوزهای لازم را اخذ و به اطلاع مرکز متقاضی رسانده می‌شود.
  سوال: نحوه استفاده از نشان واره (لوگو) دانشگاه فنی و حرفه‌ای در همایش و کنفرانس‌های سایر دانشگاه‌ها و ارگانها به چه صورت است؟
  جواب: استفاده از نشان واره (لوگو) دانشگاه بدون هماهنگی معاونت پژوهش و فناوری غیر قانونی و دارای پیگرد می‌باشد.
  سوال: آیا می‌توان از نشان واره (لوگو) وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در همایش و کنفرانس‌ها استفاده نمود؟
  جواب: استفاده از نشان واره (لوگو) وزارت علوم، تحقیقات و فناوری بدون هماهنگی با دانشگاه و اخذ موافقت از وزارت غیر قانونی و دارای پیگرد می‌باشد.
  سوال: نحوه استفاده از نشان واره (لوگو) ISC در پوستر همایش و کنفرانس‌های دارای مجوز چگونه است؟
  جواب: پس از ثبت همایش، کنفرانس و ........ در سامانه ISC و تکمیل وب سایت مربوطه، با پیگیری معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه از پایگاه استنادی علوم جهان اسلام مجوز استفاده از لوگو ISC اخذ و به اطلاع مرکز رسانده می‌شود.
  سوال: احکام رییس، سردبیر، دبیرعلمی و ....... همایش، کنفرانس توسط چه کسی صادر می‌شود؟
  جواب: حکم رییس یا سردبیر همایش، کنفرانس و ....... توسط معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه صادر می‌شود و مابقی احکام توسط رییس یا سردبیر همایش، کنفرانس و ...... صادر می‌شود.
   

  مقالات


  سوال: چگونه نام دانشگاه فنی و حرفه‌ای را در مقالات به ثبت برسانیم؟ (افلیشن مقالات)
  جواب: طبق بخشنامه شماره 4910/400/25 مورخ 14/4/96 نحوه درج افلیشن با نام دانشگاه فنی و حرفه‌ای به دو زبان انگلیسی و فارسی اعلام شده است.

   

  نظرات کاربران