در حال بارگذاری ...
 • سوالات متداول مرکز اسناد، انتشارات و کتابخانه

  حوزه انتشارات

  سوال: روند چاپ کتاب در انتشارات دانشگاه فنی و حرفه ای به چه صورت می باشد؟
  جواب: مولفین می بایست پس از مطالعه کامل فایل آیین نامه انتشارات و تهیه فایل کتاب براساس دستورالعمل صفحه آرایی، تایپ و نگارش دانشگاه فنی و حرفه ای، اقدام به تکمیل فرم پیشنهاد تصنیف، تالیف، تدوین و ترجمه کتاب نموده و پس از تایید شورای آموزشی، کمیته پژوهشی و ریاست مرکز مربوطه به همراه فایل کتاب درخواست خود را از طریق اتوماسیون اداری ارسال نمایند. ضروریست مولف 3 نسخه چاپی و سی دی فایل کتاب (حاوی فایل Word  و Pdf ) را به حوزه  انتشارات ارسال نماید.


  سوال: مدت زمان چاپ کتاب چقدر می باشد؟
  جواب: مطابق با فلوچارت مراحل چاپ کتاب؛ بررسی موارد ارسالی 5 روز کاری/ مدت زمان داوری کتاب 20 روز کاری / مدت زمان اعمال اصلاحات توسط مولف 5 روز کاری/ مدت زمان داوری مجدد کتاب 5 روز کاری/ دریافت شابک و فیپا 15 روز کاری می باشد، که بعد از تایید و تصویب در شورای انتشارات و اخذ مجوز کتاب جهت چاپ به چاپخانه ارسال خواهد شد. براساس تعداد کتب چاپ شده 7 کتاب جهت ارائه به کتابخانه ملی، وزارت ارشاد در انتشارات باقی و مابقی کتب به نویسنده ارسال خواهد شد.


  سوال: حق الزحمه داوری و صدور گواهی داوری چه زمانی می باشد؟

  جواب: حق الزحمه داوری پس از طی مراحل مالی پایان هر 6 ماه (نیمه اول و دوم) پرداخت می گردد. همچنین گواهی داوری پس از اعلام نظر داور و ارسال فایل ارزیابی و داوری صادر و به مرکز محل خدمت داور ارسال می گردد.


  سوال: مزایای چاپ کتاب در انتشارات دانشگاه فنی و حرفه ای چیست؟

  جواب: کسب امتیاز 10 الی 15 در ارزیابی اعضاء هیات علمی و اساتید.

   

  سوال: معرفی کتب به عنوان منبع درسی در دانشگاه فنی و حرفه ای به چه صورت می باشد؟

  جواب: کتابهایی که از طریق معاونت آموزشی (دفتر برنامه ریزی درسی) تایید شوند به عنوان منبع درسی قبل از شروع هر ترم، جهت ارسال به مراکز معرفی و توزیع می گردد.


  فصلنامه علمی ترویجی کارافن

  سوال: نحوه ارسال مقاله به مجله علمی ترویجی کارافن به شکل می باشد؟

  جواب: نحوه ارسال مقاله به مجله علمی ترویجی کارافن

  نظرات کاربران