در حال بارگذاری ...
 • وظایف هسته گزینش

   

   

   

   

  شرح وظایف هسته گزینش کارکنان:

   

     -­ اجرای کلیه دستورالعمل­ ها و بخشنامه ­ها و تصمیمات متخذه توسط هیأت عالی گزینش.

     - انجام اقدامات مربوط به تشکیل پرونده و تکمیل سوابق و مدارک کارکنان و متقاضیان ورود به خدمت.

     - بررسی و تعیین صلاحیت اخلاقی، اعتقادی و سیاسی کارکنان و متقاضیان ورود به خدمت در دانشگاه و مراکز آموزشی و پژوهشی تابعه با رعایت موازین شرعی و ضوابط مصوب.

     - رسیدگی و پاسخگویی به شکایات مطرح شده از سوی متقاضیان استخدام.

     - تهیه و استقرار آرشیو اطلاعات مربوط به گزینش کارکنان دانشگاه.

     - رسیدگی و اظهارنظر در مورد پذیرش یا عدم پذیرش داوطلبان ورود به خدمت در دانشگاه با رعایت ضوابط مصوب ستاد پیگیری فرمان امام خمینی (ره) و بر اساس نتایج امتحانات کتبی، مصاحبه و تحقیق و ارائه نتایج حاصل از مراحل گزینش کارکنان و متقاضیان ورود به خدمت به اداره کل امور اداری دانشگاه.

     - ارائه و تنظیم گزارش های موردی و دوره ­ای از انجام فعالیت های گزینش کارکنان.

    - گزینش افراد با توجه به اولویت ها و ضرورت ها با رعایت قسط و عدل اسلامی.

    - نظارت در تنظیم برنامه تحقیقات و مصاحبه هاو تعیین افراد محقق و مصاحبه گر جهت انجام وظایف محوله.

    - ارسال نامه­ های محرمانه به مدیریت ها و واحدها و ارگان های مختلف و ثبت، ضبط، نگهداری و بایگانی نامه ها و اطلاعات جمع آوری شده در رابطه با گزینش افراد به صورت محرمانه.

    - بررسی و اظهارنظر بدوی در مورد اعتراضات و شکایات واصله از نحوه گزینش.

    - همکاری در برگزاری آزمون های استخدامی با واحدهای ذی ربط.

    - تهیه سوال های عقیدتی، سیاسی، اخلاقی، علمی، تخصصی و به منظور برگزاری امتحان کتبی با هماهنگی مراجع ذی ربط.

    - تصحیح اوراق امتحانات، تهیه فرم های مورد نیاز و انجام مصاحبه با افراد گزینش شده.

    - بررسی و اعلام نظر در خصوص صدور حکم رسمی قطعی کارکنان رسمی آزمایشی  ،  تبدیل وضعیت استخدامی کارکنان پیمانی به  رسمی آزمایشی ،  تبدیل وضعیت استخدامی کارکنان قراردادی به پیمانی وتبدیل وضعیت  استخدامی کارکنان شرکتی به قراردادی.

    - ساماندهی فعالیت های مربوط به تقسیم کار و تعیین وظایف و حدود مسئولیت و اختیارات مجموعه تحت سرپرستی.

    - انجام سایر امور محوله از سوی مقام مافوق.

   

   

   

  نظرات کاربران