در حال بارگذاری ...
 • نکات قابل توجه رؤسا

   

   

   

  نکات قابل توجه رؤسای محترم دانشکده / آموزشکده های سراسر کشور:

   

       1-­ هرگونه مکاتبه در خصوص انجام امورگزینش طی مراحل مختلف استخدامی هم چون، جذب و به کارگیری، تمدید قرارداد، تبدیل وضعیت استخدامی با مکاتبه رئیس محترم دانشکده/ آموزشکده ها به معاون محترم مالی، اداری دانشگاه صورت خواهد پذیرفت.

   

       2-شروع به کار هسته گزینش در خصوص تعیین صلاحیت نیروهای دانشکده/ آموزشکده ها پس از اعلام کتبی از سوی معاونت مالی ،اداری یا اداره کل امور اداری صورت خواهد پذیرفت.

   

       2- رؤسای محترم موظف هستند، یک ماه قبل از به پایان رسیدن تمدید قرارداد سالانه­ ی نیروهای پیمانی و قرارداد کار معین شاغل در دانشکده/ آموزشکده های تحت سرپرستی خود، طبق لیست اسامی آنان، به معاون محترم مالی، اداری دانشگاه جهت طی مراحل گزینش و تعیین صلاحیت عمومی معرفی نمایند.

   

       3- شایسته است، رؤسای محترم در پاسخگویی به مکاتبات اداری از سوی این هسته تسریع به عمل آورند تا در بازه زمانی (بند 2) روند گزینش نیروهای شاغل در دانشکده / آموزشکده ها بدون تأخیر انجام پذیرد.

   

       4- انتظار می رود رؤسای محترم دانشکده/ آموزشکده ها همکاری و تعامل مناسب با رابطین  محترم استانی، مصاحبه گران محترم و محققین محترم این هسته در طول روند انجام امورگزینشی داشته باشند.

   

       5- مکاتبات این هسته با رابطین محترم استانی کاملاً محرمانه بوده و فقط توسط این عزیزان بازبینی می شود. شایسته است ترتیبی اتخاذ شود که فقط این عزیزان مکاتبات مربوطه را بازبینی نمایند.

   

     6- پس از طی مراحل فوق، رأی صادره از سوی شورای هسته گزینش کارکنان دانشگاه جهت طی سایر مراحل اداری به معاون محترم مالی، اداری ارسال می­ گردد و رؤسای محترم دانشکده/ آموزشکده ها می توانند از آن معاونت برای کسب پاسخ، پیگری نمایند.

   

  7-رؤسای محترم  شایسته است دستور فرمایند ، تصویری از حکم کارگزینی  جدید ، افراد معرفی شده به این هسته ارسال گردد.

   

  8-درخاتمه ، اعلام می گردد ، درصورت تمدید بعدی قرارداد ، اخذ اعلام نظر مجدد هسته گزینش کارکنان دانشگاه ضروری می باشد.

   

  نظرات کاربران