در حال بارگذاری ...
 • تذکرات مهم

   

   

   

   

  تذکرات مهم:

   

       1-در صورت تغییر آدرس و تلفن های تماس داوطلب، در اولین فرصت آن را به‌ هسته گزینش اطلاع دهید.

   

      2-در صورتی که قبلاً جهت استخدام یا اشتغال درسازمان دیگری گزینش شده اید نام آن  رادر فرم اطلاعات فردی  خود حتماً قید نمایید ،حتی اگر شروع به کار ننموده باشید (یا مراحل گزینش به صورت کامل طی نشده باشد.) زیرا باعث تسریع دربررسی پرونده شما می گردد.

   

      3-جهت تکمیل فرم اطلاعات فردی حتماً با خودکار آبی پررنگ و با خط خوانانوشته شود.

   

       4- اگرنام‌خانوادگی شما دارای پسوند می باشد حتماً در قسمت مربوطه نوشته شود.

   

      5-با توجه به اینکه دیده شده گاهاً در قسمت وضعیت خانوادگی( پس از مشخصات پدر ) در قسمت مشخصات همسر اشتباهاً مشخصات مادر نوشته می شوددقت فرمائید شما نیز این اشتباه را مرتکب نگردید و در صورت متأهل بودن حتماً مشخصات همسرخود  را ذکر نمایید.

   

     6-در قسمت وضعیت تحصیلی علاوه بر ذکر کلیه مقاطع تحصیلی، چنانچه دانشجوی مقاطع بالاتر هستید حتماً بنویسید.مجدداً تأکید می گردد تمام مقاطع تحصیلی از دیپلم به بعد باید به طور کامل نوشته شود.

   

      7- در قسمت مشاغل، تمام مشاغلی که تا کنون درآن مشغول به خدمت بوده اید به طور کامل و خوانا نوشته شود.

   

     8-از نوشتن شماره تلفن های ضروری خود به طور کامل و دقیق دریغ نفرمائید. (منظور از تلفن رابط، تلفن شخصی است غیر از خود شما که در صورت عدم دسترسی به شما به توانیم با وی تماس به گیریم ،مثل پدر ،مادر،همسر، خواهر ،برادروغیره) نوشتن شماره همراه یادتان نرود.

   

      9-کلیه نهادها یا ارگان هایی که با آنها همکاری داشته اید را با تاریخ دقیق شروع و خاتمه ذکر نمایید.

   

    10- مهم ترین قسمت تکمیل اطلاعات فردی نوشتن آدرس ها و کشیدن کروکی به طور دقیق و خوانا است، زیرا دقیق بودن آن ها به زودتر به نتیجه رسیدن پرونده شما کمک زیادی خواهد کرد. ضمناً نوشتن آدرس ها تا ده سال گذشته الزامی می باشد.

   

     11- تا می توانید در قسمت مربوط به زندگینامه، خود را بهتر، جامع تر و البته به طور مختصر معرفی نمائید. چون این امر در شناختن شما به ما کمک بسیاری خواهد نمود.

   

     12- امضای داوطلب در ابتدا و انتهای فرم درج گردد.

   

    13- شماره تلفن ثابت و همراه در قسمت مربوطه درج گردد.

   

     14-مشخصات معرف در جدول مربوطه حتماً کامل، دقیق و خوانا نوشته شود. آدرس های معرف باید دقیق ذکرشود.( با درج نام شهر -خیابان – کوچه – پلاک و شماره تلفن منزل وشماره همراه)

   

    15- جهت اطلاع شما، اگر مراحل استخدامی یک فرد را زنجیره ای فرض کنیم،گزینش فرد جزء آخرین حلقه ی این زنجیره می باشد.

   

   

  نظرات کاربران