در حال بارگذاری ...
 • ارکان گزینش

   

   

   

   

   

  ​ارکان گزینش به شرح ذیل می باشد:

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  1. رئیس جمهور:

       ریاست عالی گزینش کشور را به عهده داشته و می‌تواند امور گزینش کشور را مستقیماً اداره نماید و یا آن را به عهده دیگری به گذارد.

   

  ​2. هیأت عالی گزینش:

        این هیأت توسط رئیس جمهور و طبق ضوابط موجود تشکیل می‌گردد و از جمله وظایف آن ایجاد هیأت مرکزی گزینش در دستگاه‌های اجرایی، تعیین سیاست‌ها، خط مشی‌ها و ضوابط گزینش و هم چنین بررسی و احراز صلاحیت اعضاء و هیأت‌ها و هسته‌های گزینش و نظارت بر حسن اجرای مقررات است. دبیرخانه این هیأت در نهاد ریاست جمهوری مستقر می‌باشد و زیر نظر دبیر هیأت عالی گزینش اداره می‌شود و دبیر مسئول اجرای مقررات و تصمیمات هیأت عالی است.

   

  3. هیأت‌های مرکزی گزینش:

        این هیأت‌ها مسئول نظارت و هماهنگی در اجرای قانون گزینش و مقررات مربوطه در دستگاه‌های مشمول قانون می‌باشند و از جمله وظایف آنها تجدید نظر در مرحله دوم، ایجاد هسته‌های گزینش، بررسی، انتخاب و معرفی اعضاء هسته‌ها وغیره می‌باشد. امور اجرایی هیأت مرکزی توسط دبیرخانه این هیأت که دارای یک مسئول مستقر در حوزه ستادی دستگاه می‌باشد، انجام می‌پذیرد.

   

  4. هسته‌های گزینش:

        مرجع ابتدایی بررسی صلاحیت داوطلبان استخدام و سایر موارد مذکور در قانون گزینش می‌باشند. مدیر هسته ، مسئولیت اداره امور اجرایی هسته را بر عهده دارد.

   

   

   

  نظرات کاربران