در حال بارگذاری ...
 • گزارش عملکرد دو ماهه اداره کل امور مالی

  به نام خدا 


   گزارش عملکرد دو ماهه ی اداره ی کل امور مالی دانشگاه فنی و حرفه ای :


  1.    دریافت تعداد 010/2 فقره نامه ازاول دی ماه تا 96/12/09 و ارجاع و پیگیری تعداد 750/1 فقره تا حصول نتیجه
  2.    دریافت و ثبت تعداد 108 عدد پیشنویس یرای جوابیه نامه های دریافتی از دی ماه سال جاری
  3.    شرکت در جلسات مناقصات در سازمان مرکزی 
  4.    ارایه آمار و گزارشات مدیریتی و تحلیل های مالی به مدیران ارشد دانشگاه و سایر دفاتر ازجمله دفتر بودجه و تشکیلات، امور اداری، امور دانشجویی و ......
  5.    برگزاری شورای اداری اداره ی کل برای پیگیری دقیق امور محوله 
  6.    انجام پیگیری های لازم از وزارت علوم و تحقیقات برای پاداش بازنشستگان سال های 95 و 96
  7.    اعلام شرایط فنی نرم افزار حقوق و دستمزد و انجام کار حقوق در دی ماه سال جاری با استفاده از نرم افزار جدید ( شرکت مروارید )
  8.    پردازش اطلاعات حقوق و دستمزد مراکز از نرم افزار دوران به نرم افزار مروارید
  9.    ارسال بخش نامه های مربوط به حقوق و دستمزد به مراکز برای انجام دقیق و پیگیری به موقع
  10.    انجام گزارش های مربوطه حقوق و دستمزد در بازه ی زمانی معین 
  11.    پیگیری های لازم برای ارسال کسورات حقوق کلیه نیروهای رسمی و پیمانی – قراردادی
  12.    جمع آوری نامه های ارسال شده از مراکز بابت هزینه ی سفر
  13.    آزادسازی سپرده های شرکت های طرف قرارداد و ذینفعان ، با توجه به اعتمادسازی انجام شده در مراکز و طی محاسبات دقیق قانونی . 
  14.    پیگیری برای پرداخت های متفرقه از جمله اضافه کار ، حق مدیریت های مراکز تابعه دانشگاه و مدیران ستادی
  15.    پیگیری بابت مابه التفاوت پاداش بازنشستگان ومابه التفاوت ذخیره مرخصی سال های 94-88
  16.    پیگیری های لازم از سازمان تامین اجتماعی و بیمه ی سلامت ایرانیان برای انجام به موقع امور بیمه ای کارکنان 171 آموزشکده و سازمان مرکزی
  17.    مکاتبه با سازمان تامین اجتماعی برای صدور مفاصا حساب
  18.    محاسبات و بررسی و پرداخت دقیق مالیات ها
  19.    انجام امور بانکی با افزایش دقت و اطلاع رسانی به موقع 
  20.    دریافت و بررسی درآمدهای اختصاصی واریزی از طریق نرم افزار فرجام و تجمیع آنها برای پرداخت به آموزشکده های کشور
  21.     کنترل وتیک کردن اشتباه واریزی آموزشکده ها 
  22.    ثبت درآمد اختصاصی ، درآمد عمومی و درآمد غیر شهریه ای در نرم افزار فرجام
  23.    ثبت و نگهداری اسناد و ابلاغ های مربوطه
  24.    کدینک کردن درآمدها توسط بانک مرکزی با توجه به ارسال درآمدهای مراکز و بازگشت آن ها
  25.    هماهنگی های لازم فی ما بین اداره ی تنظیم حساب ها با اداره ی اعتبارات و درآمدها جهت گزارش گیری و دقت لازم در ثبت های حسابداری و عدم مغایرت در گزارش های اداره ها
  26.    صدور به موقع اسناد حسابداری، بایگانی اسناد، پیگیری های لازم اسناد، پاسخ گویی به موقع به دیوان محاسبات همراه با راهنمایی معاونان محترم، به روز بودن مراکز در این حوزه
  27.    انجام گزارش های جمعی مربوط به صورت های مالی سال مالی 96
  28.    پیگیری بحث حسابرسی که توسط هیئت امنا در حال انجام می باشد
  29.    بررسی و کنترل به موقع گزارش های مراکز به صورت ماهیانه یا هر سه ماه جهت انجام گزارش مربوط به سامانه سماد ، طبق ضابطه های وزارت دارایی جهت انجام حسابداری تعهدی
  30.    انجام اسناد خزانه به صورت نقدی یا تخصیص با توجه جلسات برگزار شده
  31.    مشاوره با شرکت های پیشنهادی و دعوت از آن ها جهت تسریع در اجرای حسابداری تعهدی
  32.    جلوگیری از هزینه کرد اوراق خزانه 
  33.    تصمیم گیری های مناسب جهت چگونگی ارسال اسناد خزانه به سازمان مرکزی که موجب کاهش واخواهی ها گردد تا دولت تصمیمی بر انجام اعتبارات به صورت نقدی بگیرد.
  34.    تحویل به موقع اواراق بهادار با توجه به تاریخ سررسید آن ها
  35.    پیگیری دقیق امور مرتبط پایان سال
  36.    پیگیری به موقع امور محوله جهت کاهش حجم کاری در اسفندماه سال جاری
  37.    پیگیری دقیق تخصیص ها از لحاظ مالی و خزانه با توجه به مدیریت و بودجه دانشگاه فنی و حرفه ای
  38.    انجام به موقع جدول های دفتر برنامه و بودجه 
  39.    پیگیری درآمد اختصاصی و در نظر گرفتن سقف درآمدی که از میزان اعتبار مصوب بیشتر باشد .
  40.    پیگیری جهت مازاد درآمد اختصاصی و مکاتبه با وزارت علوم
  41.    ارسال بخشی از درآمد اختصاصی 96 به سال 97 برای انجام اعتبارات عمرانی 
  42.    انجام پرداخت به موقع سنوات ارفاقی جانبازان به مراکز
  43.    پیگیری بابت تخصیص تعمیر و تجهیردر سال 97
  44.    تعیین و تعریف کد برای تفکیک اشتباه واریزی و خوابگاه و ... برای شناور کردن حساب اختصاصی 
  45.    پاسخ مکاتبات بعد از لایحه تفریق و گزارش مربوطه
  46.    ویرایش تاییدیه از مراکزی که ارسال شده و مراکزی که اقدامات لازم را انجام نداده اند .
  47.    اخذ تاییدیه حسابداری تعهدی برای تراز منتهی به 30/10/96 
  48.    پیگیری عیدی های از قلم افتاده و تهیه لیست برای چرداخت با هماهنگی واحد پشتیبانی
  49.    دقت لازم در انجام کسور بازنشستگی و پرداختی به شرکت ها و قراردادها و استرداد سپرده جاری و مناقصات
  50.    استقرار و پیاده سازی نرم افزار آراد
  51.    برقراری کارگاه آموزشی برای برگزاری نرم افزار اموال و انبار
  52.    پیگیری اوراق خزانه اسلامی و ثبت در سامانه و پاسخ گویی به دیوان محاسبات و تامین اجتماعی و تنظیم صورت وضعیت های اوراق خزانه
  53.    آزادسازی سپرده و ضمانت نامه ها با هماهنگی مدیر کل طرح های عمرانی
  54.    ارسال بخشنامه حقوق و مابه التفاوت پاداش و مابه التفاوت ذخیره مرخصی و بخشنامه اضافه کار
  55.    پاسخگویی به تلفن های مراکز تابعه دانشگاه و شرکت های طرف قرارداد
  56.    پیگیری و پاسخ گویی روزانه به مکاتبات مراکز تابعه ی دانشگاه و سایر درخواست های دیگر
  57.    پاسخ گویی به مراجعات حضوری همکاران مراکز تابعه ی دانشگاه و سایر افراد از سازمان های دیگر روزانه
  58.    رسیدگی 240سند طی دو ماهه ی اخیر
  59.    ثبت 151سند مالی در نرم افزار فرجام

   

  پرداخت های انجام شده در دو ماهه ی اخیر :
  1.    پرداخت به آموزشکده ها بابت تقدیر و تشکر از دانشجویان برتر قرآن و عترت
  2.    پرداخت حق بیمه ی عمر مصوب کارکنان و بازنشستگان
  3.    پرداخت های مربوط به سنوات ارفاقی جانبازان 
  4.    پرداخت بابت آزمون استخدامی متمرکز به مراکز
  5.    پرداخت اضافه کار 6 ماهه ی اول 
  6.    پرداخت بابت مسابقات ورزشی داشجویان
  7.    پرداخت درآمد اختصاصی مرحله ی 17 و 18
  8.    پرداخت بابت اعتبارات عمرانی به مراکز
  9.    پرداخت حق الزحمه توان تولید دانشجویی
  10.    پرداخت یارانه مواد غذایی طبق لیست دفتر برنامه و بودجه به کلیه آموزشکده ها
  11.    پرداخت بابت فعالیت های فرهنگی به مراکز تابعه
  12.    پرداخت اضافه کار ساعتی روسای غیرهیات علمی 
  13.    پرداخت بابت حق مدیریت روسا و سرپرستان آموزشکده ها
  14.    پرداخت درآمد اختصاصی مرحله 20
  15.    پرداخت بابت حق التدریس و حامل های انرژی به آموزشکده ها
  16.    پرداخت بابت مواد مصرفی و کارگاه ها
  17.    پرداخت بابت یادواره شهدا به مراکز
  18.    پرداخت کمک رفاهی دهه فجر به تمامی کارکنان دانشگاه فنی و حرفه ای
  19.    پرداخت ایاب و ذهاب 6 ماهه کلیه کارکنان
  20.    پرداخت عیدی کلیه کارمندان رسمی و پیمانی - قراردادی

   

  پرداخت های انجام شده در 96/12/19 الی 96/12/23 :
  1)    پرداخت حقوق نیروهای رسمی در اسفندماه 96
  2)    پرداخت در وجه مراکز بابت اشتباه واریزی 
  3)    پرداخت درآمد اختصاصی مرحله بیست و یکم در اسفند ماه 96
  4)    پرداخت مرخصی بازخریدی اعضای هیأت علمی در مراکز تابعه دانشگاه فنی و حرفه ای 
  5)     پرداخت کسورات نیروهای رسمی – پیمانی و قراردادی در اسفندماه 
  6)    پرداخت سنوات ارفاقی جانبازان
  7)    پرداخت اضافه کار ساعتی سه ماهه (دی لغایت اسفند) در سال 96
  8)    پرداخت مرخصی ذخیره بازنشستگان در اسفند ماه
  9)    پرداخت مابه التفاوت مرخصی ذخیره بازنشستگان در سال های 94-88
  10)    پرداخت مابه التفاوت پاداش بازنشستگان سال های 94-88 
  11)    پرداخت ایاب و ذهاب 6 ماهه دوم کلیه کارکنان در اسفندماه 
  12)    پرداخت حق مدیریت سازمان مرکزی و روسا و سرپرستان آموزشکده ها
  13)    پرداخت بابت حق الزحمه کار دانشجویی در سال 96
  14)    پرداخت بابت تکمیل پروژه های عمرانی براساس مصوبات جلسات شورای فنی 

  نظرات کاربران