در حال بارگذاری ...
 • معرفی معاونت فرهنگی و دانشجویی

  معاونت فرهنگی و دانشجویی از پنج واحد سازمانی مختلف به شرح زیر تشکیل شده است:

  1. دفتر برنامه ریزی فرهنگی و اجتماعی
  2. دفتر حمایت پشتیبانی فرهنگی و اجتماعی
  3. اداره کل امور دانشجویی
  4. مرکز مشاوره و سلامت دانشجویی
  5. اداره کل تربیت بدنی

       شرح وظایف معاونت فرهنگی و دانشجویی

  ابلاغ کلیه مصوبات، مقررات و آئین‌نامه‌های ابلاغی از سوی رئیس دانشگاه به واحدهای ذی‌ربط و پیگیری و نظارت بر حسن اجرای آن

  تدوین آئین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌ها و دستورجلسات مرتبط با وظایف معاونت جهت پیشنهاد به مراجع ذیصلاح برای تصویب

  ارائه گزارش‌های توجیهی لازم به رئیس دانشگاه درخصوص وظایف مربوط به واحدهای تحت نظر

  پیشنهاد افراد واجد شرایط برای تصدی سمت‌های مدیریتی در حوزه معاونت به ریاست دانشگاه

  نظارت بر واحدهای تابعه به منظور حصول اطمینان از حسن اجرای وظایف آن‌ها

  برنامه‌ریزی، تنظیم فعالیت‌ها و پیشنهاد بودجه سالیانه معاونت مطابق با اولویت‌های دانشگاه

  همکاری با سایر معاونت‌ها جهت حسن اجرای برنامه‌های دانشگاه

  راهبری و نظارت بر حسن اجرای کلیه امور فرهنگی و اجتماعی دانشگاه در سطوح استادان، دانشجویان و کارکنان مطابق با مصوبات، مقررات و آئین‌نامه‌های مربوط و با همکاری و هماهنگی سایر نهادهای ذی‌ربط.

  اداره و نظارت بر حسن اجرای کلیه امور دانشجویی دانشگاه، مطابق با مصوبات، مقررات و آئین نامه های مربوط

  راه اندازی و مدیرت فرایند مشاوره دانشجویی دانشگاه در زمینه های تحصیلی، رفاهی، سلامت.

  نظارت بر فعالیت های مربوط به تسهیلات قابل ارائه به دانشجویان و برنامه های رفاهی آنان.

  برنامه ریزی جهت مدیریت و ارتقای امور صنفی، رفاهی، بهداشتی و سلامت دانشجویان دانشگاه.

  رصد و ارزیابی وضعیت صنفی، رفاهی، بهداشتی و سلامت دانشجویان و ارائه گزارش به رئیس دانشگاه.

  زمینه سازی جهت مشارکت، همراهی و همدلی دانشجویان برای ارتقای وضعیت دانشگاه.

  تطبیق و اجرای سیاست‌های راهبردی ابلاغی شورای عالی انقلاب فرهنگی و معاونت وزارت متبوع در حوزه مسائل فرهنگی و اجتماعی

  رصد وضعیت کلی فرهنگی، تربیتی، اجتماعی و سیاسی دانشگاه و همچنین انجام مطالعات و پژوهش‌های لازم با همکاری معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه به منظور برنامه‌ریزی و سیاستگذاری فعالیت‌های فرهنگی جهت گسترش و تعمیق ارزش‌های اسلامی – ایرانی – انقلابی در همه سطوح و ارائه گزارش به شورای فرهنگی و اجتماعی دانشگاه

  ایجاد ارتباط و همکاری هرچه بیشتر با مراکز، مؤسسات و نهادهای فکری، فرهنگی و انقلابی

  برنامه‌ریزی به منظور توسعه آموزش‌های فرهنگی، سیاسی و اخلاقی از طریق برگزاری کلاس‌های آموزشی و سمینارها مجامع فرهنگی، فکری و سیاسی دانشگاهی با استفاده بهینه از توان موجود نهادهای اسلامی و انقلابی و نظارت بر آن‌ها

  فراهم آوردن زمینه ترغیب عناصر مرکز به منظور حضور در صحنه‌های مختلف علمی، سیاسی و فرهنگی جامعه

  اهتمام به ترویج فرهنگ گفتگو، نقد روشمند، آزاداندیشی و گسترش زمینه ارتباط دانشگاهیان با صاحبنظران علمی، فرهنگی و سیاسی

  مدیریت محتوایی شورای فرهنگی و اجتماعی از طریق تسهیل در فرآیند تصویب طرح‌ها، پیشنهاد برنامه‌های لازم و پیگیری وظایف محوله

  پیگیری ابلاغ مصوبات، مقررات و آئین‌نامه‌ها و اطلاع‌رسانی به واحدهای مرتبط در داخل یا خارج مرکز، با هدف ایجاد هماهنگی و نظارت بر حسن اجرای آن‌ها و ارائه گزارش ارزیابی به شورای فرهنگی و اجتماعی دانشگاه

  تسهیل در ارائه خدمات، تدارکات، تولیدات و ملزومات فرهنگی به واحدهای متولی امور فرهنگی و اجتماعی

  برنامه‌ریزی به منظور جلب مشارکت و به کارگیری توانایی‌ها و امکانات نهادهای اجرایی، اجتماعی و فرهنگی برای ارتقاء و گسترش فعالیت‌های فرهنگی و اجتماعی در سطح دانشگاه

  حمایت از توسعه تشکل‌های دانشگاهی در زمینه فرهنگی، هنری و اجتماعی و تقویت نهادها و تشکل‌های اسلامی به منظور ارتقای ارزش‌های معنوی و تحقق آرمان‌های انقلاب اسلامی در دانشگاه

  برنامه‌ریزی به منظور پرورش استعدادها، بروز خلاقیت‌ها و غنی‌سازی اوقات فراغت دانشجویان و همچنین ایجاد فضای معنوی در محیط‌های دانشگاهی از طریق جلب مشارکت و مساعدت مراکز کانون‌ها، انجمن‌ها، تشکل‌های دانشگاهی و طراحی برنامه‌های فرهنگی، هنری و اجتماعی و سیاسی

  ساماندهی فعالیت‌های مربوط و تقسیم کار و تعیین وظایف و حدود مسئولیت و اختیارات مجموعه تحت سرپرستی

  انجام سایر امور محوله از سوی رئیس دانشگاه

             دفتر برنامه ریزی فرهنگی و اجتماعی

  برنامه ریزی به منظور جلب مشارکت های کارشناسانه مراکز آموزشی و پژوهشی تابعه به منظور تحلیل وضع موجود از نظر اجتماعی، فرهنگی و توسعه چشم اندازها در فرآیند تصمیم گیری و برنامه ریزی های کلان فرهنگی و اجتماعی دانشگاه.

  برنامه ریزی امور مربوط به تقویت همکاری های علمی و پژوهشی به ویژه در عرصه های فرهنگی و اجتماعی مورد نیاز از طریق مراکز تحقیقاتی با هماهنگی و همکاری معاونت پژوهش و فناوری و سایر معاونت های ذی ربط.

  برنامه ریزی به منظور دستیابی به آرمان ها و ارزشهای اسلامی و ملی در دانشگاه.

  برنامه ریزی برای تقویت همکاری های فرهنگی و اجتماعی میان کارشناسان و محققان دانشگاه.

  برنامه ریزی در جهت شناخت، باز آفرینی و توسعه مطالعات و تحقیقات فرهنگ، معارف و تمدن اسلامی و ایرانی.

  ساماندهی مطالعات و تحقیقات فرهنگی و اجتماعی و دانشگاه با همکاری سایر دستگاههای فرهنگی و اجتماعی کشور با هدف تهیه و تدوین برنامه جامع فرهنگی دانشگاه.

  مطالعه برای تدوین طرح هایی در جهت پرورش استعدادها، بروز خلاقیت فرهنگی و هنری دانشجویان به منظور کمک به ایجاد فضای معنوی و فرهنگی در محیط های دانشگاهی.

  برنامه ریزی برای سوق دادن پژوهشهای دانشجویی در جهت رفع نیازهای فرهنگی و اجتماعی دانشگاه.

  پژوهش و برنامه ریزی برای توسعه هماهنگ، متوازن و همه جانبه فعالیت های فرهنگی و اجتماعی دانشگاه.

  نظارت بر ایجاد و گسترش ارتباط با مراکز فرهنگی و همچنین همکاری با محققان، استادان و دانشجویان.

  نظارت بر مطالعه و الگو سازی فعالیت های فرهنگی و اجتماعی مطابق با ازرشها  وآرمان های جامعه در دانشگاه.

  تهیه و تدوین برنامه های بلند مدت، میان مدت و کوتاه مدت فرهنگی و اجتماعی و نظارت بر اجرای آنها.

  نظارت بر انجام مطالعات تطبیقی به منظور تدوین روند مناسب تقویت و توسعه مشارکت زنان در فعالیت های فرهنگی و اجتماعی و بررسی انطباق این روند با تصمیمات ابلاغی.

  مطالعه و بررسی وضعیت موجود دانشجویان دختر و ارائه راهکارهای عملیاتی برای بهبود و افزایش مشارکت علمی، اجتماعی و فرهنگی آنان در محیط های دانشگاهی.

  نظارت بر تهیه پیش نویس آئین نامه ها، دستور العمل های مرتبط با دفتر از قبیل آئین نامه های کانون ها دانشجویی، انجمن های علمی دانشجویی، شوراهای صنفی و... و اظهار نظر در خصوص آنها.

  نظارت و بررسی محتوایی و علمی کتابهایی که برای چاپ معرفی شده اند.

  برنامه ریزی و نظارت بر انجام طرح های پژوهشی توسعه ای و کابردی فرهنگی و اجتماعی حسب نیاز.

  برنامه ریزی و نظارت بر ایجاد بانک اطلاعات و پایگاه اطلاع رسانی امور فرهنگی و اجتماعی دانشگاه.

  برنامه ریزی به منظور تحقق اهداف وزارت متبوع و مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی، شورای فرهنگ عمومی، مجلس شورای اسلامی، سیاستهای ابلاغی و سایر نهادهای ذی ربط

  برنامه ریزی به منظور تحقق هماهنگی طرح ها و فعالیت های فرهنگی و اجتماعی در دانشگاه و پیگیری فعالیتها برای اطمینان از حصول نتایج مورد انتظار آنها.

  نظارت بر تهیه و پژوهشی در حوزه مسائل فرهنگی و اجتماعی دانشگاه.

  شرکت در همایش و نشست های مرتبط با مسائل فرهنگی و اجتماعی دانشجویان به منظور انجام برنامه ریزی های فرهنگی و اجتماعی در سطح دانشگاه.

  سازماندهی فعالیتهای مربوط و تقسیم کار تعیین وظایف و حدود مسئولیت و اختیارات کارکنان تحت سرپرستی.

  نظارت بر تهیه نامه ها، دستور العمل هاو ... ارجاعی از

   سوی مقام ما فوق.

  شرکت در کمسیون ها، سمینارها و جلسات مختلف حسب دستور و تهیه گزارشهای مورد نیاز جهت استحضار مقام مافوق

  انجام سایر امور محوله از سوی مقام ما فوق

             اداره کل امور دانشجویی

  تهیه و تدوین برنامه مختلف  در زمینه امور دانشجویی

  اجرای سیاست ها و خط مشی های تعیین شده در خصوص امور رفاهی و خوابگاه های دانشجویی

  تنظیم برنامه های لازم جهت برقراری ارتباط مناسب بین اساتید و دانشجویان

  برنامه ریزی جهت اسکان دانشجویان و تنظیم ضوابط آن و همچنین تأمین و اداره خوابگاههای دانشجویی و مراقبت در مسائل انضباطی آنها

  انجام خدمات مربوط به ارائه کمک های مالی و وام های دانشجویی به دانشجویان واجد شرایط

  انجام امور مربوط به تسویه حساب وامهای صندوق رفاه دانشجویان

  نظارت و هماهنگی در کلیه امور دانشجویی دانشکده ها و گروه های آموزشی

  نظارت بر حسن اداره سلف سرویس و خوابگاه های دانشجویی از لحاظ کیفیت و کمیت،تغذیه و بهداشت محیط.

  برنامه ریزی جهت به کارگیری دانشجویان در امور مختلف

  برنامه ریزی در جهت استفاده مطلوب از اوقات فراغت دانشجویان و سالم سازی جسم و روح آنها

  نظارت بر انجام امور مشاوره و ارائه راهنمائی های لازم در زمینه تحصیلی ، شغلی و شخصی به دانشجویان

  انعکاس نظرات و پیشنهادات دانشجویان به مقامات مسئول

  بررسی نیازهای پرسنلی،تدارکاتی و تجهیزاتی واحدهای تابعه و انعکاس به مراجع ذیربط دانشگاه یا سایر مراجع

  انجام سایر امور محوله از سوی مقام مافوق

             دفتر حمایت و پشتیبانی فرهنگی و اجتماعی

  نظارت بر ایجاد راهکارهای لازم برای حمایت و پشتیبانی فرهنگی و اجتماعی از مراکز آموزشی و پژوهشی تابعه دانشگاه.

  نظارت بر تدوین ضوابط به‌منظور حمایت و قدردانی از استادان، مدرسین، دانشجویان، کارکنان دانشگاه و تشکل‌های موفق در فعالیت‌های فرهنگی، هنری و اجتماعی.

  زمینه‌سازی برای اجرای طرح‌های فرهنگی گسترده در دانشگاه با همکاری دستگاه‌های ذی‌ربط.

  پشتیبانی و حمایت از تولیدات فرهنگی، هنری و اجتماعی برجسته دانشگاه با توجه به ضوابط و سیاست‌های ابلاغی.

  برنامه‌ریزی برای ارتقا سطح آگاهی‌های فرهنگی، اعتقادی، اجتماعی و سیاسی دانشجویان به‌ویژه دانشجویان عضو تشکل‌های اسلامی و فرهنگی دانشگاه و گروه‌های فعال فرهنگی و اجتماعی از طریق تدوین و تولیدات فرهنگی با همکاری دفتر برنامه‌ریزی فرهنگی و اجتماعی.

  نظارت بر ایجاد امکانات و ملزومات موردنیاز سمعی و بصری به‌منظور مستندسازی فعالیت‌های فرهنگی و اجتماعی همچنین حمایت از فعالیت‌های فرهنگی، اجتماعی و هنری دانشگاه.

  فراهم کردن زمینه‌های لازم برای شکوفایی استعدادها و خلاقیت‌های دانشجویی با برگزاری جشنواره‌های فرهنگی، هنری و نمایشگاه‌های سالانه و دوسالانه با همکاری واحدهای مرتبط.

  حمایت و تشویق مراکز آموزشی و پژوهشی تابعه، گروه‌ها و افراد برجسته در فعالیت‌های فرهنگی و هنری و اجتماعی دانشگاه.

  برنامه‌ریزی برای شناساندن فعالیت‌های فرهنگی، هنری و اجتماعی مراکز به جامعه و معرفی برترین‌ها برای تشویق و ترغیب مراکز در ارائه فعالیت‌های فرهنگی و اجتماعی باکیفیت برتر.

  استفاده از روش‌های نوین معرفی و آموزش و بهره‌برداری از ابزارهای آموزشی گوناگون از قبیل انتشار کتب، جزوات و نوارهای صوتی و تصویری، نرم‌افزارهای کامپیوتری و دیگر امکانات و ابزارهای انتقال اطلاعات برای توسعه، تقویت و تنوع فعالیت‌های فرهنگی و اجتماعی در دانشگاه.

  نظارت بر تقویت همکاری‌های پژوهشی میان کارشناسان، محققان و حوزه‌های علمیه به‌منظور توسعه و تعمیق هدف‌ها، آرمان‌ها و ارزش‌های اسلامی و ملی در دانشگاه.

  نظارت بر انجام اقدامات لازم برای حمایت از مطالعات مربوط به مبانی نظری توسعه فرهنگی و مسائل اساسی فرهنگی و اجتماعی جامعه.

  نظارت بر ارائه خدمات مشاوره‌ای در زمینه‌های علمی، فرهنگی اجتماعی به نهاد فرهنگی دانشگاه.

  برنامه‌ریزی برای قانونمند کردن فعالیت‌ها و برنامه‌های فرهنگی و اجتماعی دانشجویان.

  پشتیبانی و حمایت از توسعه تشکل‌های دانشجویی در زمینه‌های فرهنگی، هنری، اجتماعی و تقویت آنها به‌منظور ارتقای ارزش‌های معنوی و تحقق آرمان‌های انقلاب اسلامی در دانشگاه.

  پشتیبانی و کمک به پرورش استعدادها، بروز خلاقیت‌ها و غنی‌سازی اوقات فراغت دانشجویان.

  نظارت بر ایجاد فضای معنوی در محیط‌های دانشجویی از طریق جلب مشارکت و مساعدت مراکز، کانون‌ها، انجمن‌ها و تشکل‌های دانشجویی.

  نظارت بر ایجاد نظام ارزشیابی مناسب و قابل‌اجرا برای ارزیابی برنامه‌ها و فعالیت‌های فرهنگی اجتماعی و هنری دانشجویان.

  برنامه‌ریزی برای ارائه خدمات اطلاع‌رسانی و ایجاد پایگاه داده‌های فرهنگی و اجتماعی برای دانشجویان.

   برنامه‌ریزی برای اعتلای سطح آگاهی‌های فرهنگی، اجتماعی و سیاسی دانشجویان و آشنا نمودن آنها به تازه‌ها و پیشرفت‌های فرهنگی و اجتماعی.

  نظارت بر جلب مشارکت مراکز تحقیقاتی علمی و دانشگاهی و ایجاد ارتباط مستمر و راهگشا با آنان به‌منظور پشتیبانی علمی نهادهای فرهنگی و اجتماعی ویژه زنان.

  مطالعه و بررسی ضوابط و سیاست‌های اجرایی در زمینه سازماندهی اوقات فراغت دانشجویان و ارائه راهکارهای مناسب به‌منظور تقویت و ترویج مشارکت‌های جمعی و گروهی دانشجویی.

  نظارت بر انجام مطالعات لازم درزمینه مبارزه با مواد مخدر و ایجاد امنیت و سلامت اجتماعی، اخلاقی دانشجویان.

  سازماندهی فعالیت‌های مربوط و تقسیم‌کار و تعیین وظایف و حدود مسئولیت و اختیارات کارکنان تحت سرپرستی.

   شرکت در کمیسیون‌ها، سمینارها و جلسات مختلف حسب دستور و تهیه گزارش‌های موردنیاز جهت استحضار مقام مافوق.

   نظارت بر تهیه نامه‌ها، دستورالعمل‌ها و ... ارجاعی از سوی مقام مافوق.

  انجام سایر امور محوله از سوی مقام مافوق. 

             شرح وظایف اداره کل تربیت بدنی

  تبیین و تدوین برنامه­های راهبردی کلان حوزه­های ورزش­های همگانی و قهرمانی دانشگاهی.

  ارتباط و هماهنگی با دانشگاه­های تحت پوشش مناطق مختلف ورزش دانشگاهی و سایر نهادهای دولتی و غیردولتی،

  فدراسیون­های ورزشی، اداره کل تربیت بدنی سازمان امور دانشجویان و فدراسیون­های ورزشی.

  همکاری با اداره کل تربیت بدنی سازمان امور دانشجویان در نظارت و ارزیابی از شاخص­ها و عملکرد تربیت بدنی دانشگاه

  برنامه­ریزی کلان در سطح توسعه ورزش­های همگانی و قهرمانی در جهت توسعه ورزش و ایجاد شور و نشاط در دانشگاه فنی و حرفه ای.

  برنامه­ریزی، نظارت و کنترل بر رونق رشته­های مختلف ورزش­های همگانی و قهرمانی در بین دانشجویان.

  برنامه­ریزی، نظارت و ارزیابی بر عملکرد انجمن­های ورزشی بر اساس سیاست­ها و اهداف تعیین شده اداره کل تربیت بدنی

        دانشگاه و اداره کل تربیت بدنی سازمان امور دانشجویان.

  تهیه و تدوین برنامه­های راهبردی در خصوص توسعه ورزش­های همگانی و قهرمانی در بین دانشگاهیان دانشگاه فنی و حرفه ای.

  تهیه تقویم سالیانه و نظارت بر اجرای صحیح تقویم مصوب.

   برنامه­ریزی، نظارت و اجرای مسابقات رشته­های مختلف ورزش­های همگانی و قهرمانی از نظر کیفی و کمی در دو بخش خواهران و

        برادران با توجه به امکانات و توانمندی­های دانشگاه.

  نظارت بر انجام به موقع برنامه­های اعزام ورزشکاران تیم های ورزش همگانی و قهرمانی به مسابقات المپیاد و مناطق ورزش دانشگاهی.

  تشــکیل شوراهای مشورتی متشــکل از مدیران متخصص، اســاتید و صاحب نظران به منظور بهره­گیـری از نظرهای

        فرهیختگان ورزش در زمینه­های ورزش­های همگانی و قهرمانی.

  برنامه­ریزی و نظارت به منظور فراهم نمودن زمینه­های مناسب جهت جلب، جذب و مشارکت دانشجویان و دانشگاهیان

         جهت حضور و مشارکت مستمر در ورزش­های همگانی و قهرمانی دانشگاه در راستای تقویت تیم­های ورزشی دانشگاه.

  نظارت برحسن انتخاب مربیان شایسته جهت مسئولیت تیم­های ورزشی دانشگاه.

  توجه به توانمندی­های مربیان شاغل در دانشگاه و استفاده از توانمندی­های آنان برای هدایت تیم­های ورزشی دانشگاه.

  نظارت بر بررسی تطبیقی فعالیت­های ورزش همگانی و قهرمانی در سایر دانشگاه­ها و تهیه گزارش­های ادواری از جایگاه ورزش

       دانشــگاه فنی و حرفه ای در رویدادهای مختلف ورزش دانشگاهی ایران.

  برنامه­ریزی، هماهنگی و نظارت بر امر پژوهش­های کاربردی و آموزش­های تخصصی در زمینه ورزش همگانی و قهرمانی.

  تدوین استراتژی و ارائه شیوه­های مناسب در امور بازاریابی، به منظور تأمین و تقویت بنیه مالی اداره کل تربیت بدنی.

  بررسی، نظرسنجی و ارائه پیشنهاد در خصوص توسعه و رونق بخشیدن به ورزش همگانی و قهرمانی.

  تشکیل منظم جلسات انجمن­های ورزشی و شوراهای تخصصی و پیگیری مصوبات و نظارت بر اجرای آن.

  بررسی مشکلات ورزش همگانی و قهرمانی و تهیه طرح­ها و راهکارهای عملی ارتقاء در این زمینه.

  پرکردن اوقات فراغت دانشجویان، اساتید و کارکنان با طراحی برنامه­های مختلف ورزش­های همگانی، جوار خوابگاهی و قهرمانی.

  تلاش برای نهادینه سازی فرهنگ ورزش با برگزاری کارگاه­ها و یا نشست­ها و همایش­ها.

  بسترسازی در جهت توسعه سلامت جسمانی و روانی دانشجویان با بکارگیری از فعالیت های بدنی و علوم ورزشی.

  فراهم آوردن فرصت برابر جهت مشارکت همه دانشجویان (عدم تبعیض) در حوزه ورزش و تربیت بدنی.

   ارتقاء نگرش و افزایش مشارکت زنان و مردان (دانشجویان و کارکنان) در پرداختن به فعالیت­های ورزشی.

  کنترل، نظارت و ارزیابی و هدایت مستمر واحدهای تربیت بدنی مراکز تابعه در حوزه تربیت بدنی

  توسعه و ارتقاء وضعیت اماکن و تجهیزات ورزشی دانشگاه

   انجام سایر امور مربوطه در چارچوب قوانین و مقررات

             مرکز مشاوره و سلامت دانشجویی

  نظارت و رسیدگی به وضعیت روحی، روانی و بهداشتی دانشجویان و ارائه راهنمایی­های لازم در زمینه­های مختلف

  نظارت بر رعایت بهداشت سلف سرویس­ها، خوابگاه­ها و سایر اماکن متعلق به دانشگاه با همکاری اداره کل امور دانشجویی

  تأمین خدمات بهداشتی و درمانی دانشجویان و کارکنان

  انجام خدمات مشاوره­ای با دانشجویان و خانواده آنان (در صورت لزوم) به منظور آگاهی از مشکلات آنان

  برقرار ارتباط با واحدهای مختلف دانشگاه به منظور ایجاد هماهنگی در فعالیت­های  فوق برنامه در ارتباط با اهداف مرکز

  پیش بینی اقدامات لازم در زمینه تهیه دارو و لوازم بهداشتی و نظارت و کنترل در مصرف آن

  معاینه و معالجه سرپایی دانشجویان

  ثبت و نگهداری سوابق درمانی دانشجویان

  پیگیری وضعیت دانشجویانی که در مراکز پزشکی بستری می­شوند

  اظهار نظر درباره گواهی­نامه­های پزشکی دانشجویان که توسط پزشکان دیگر تجویز شده باشند

  تهیه و تنظیم جدول زمانبندی شده به منظور استفاده دانشجویان و کارکنان از خدمات درمانی مرکز

  نظارت مستمر بر نحوه فعالیت پزشکان، مشاوران، پرستاران و سایر پرسنل بهداشتی، درمانی مرکز

  برگزاری کلاس­ها و کارگاه­های آموزشی در جهت ارتقاء سلامت جسمی و روانی دانشجویان

  ارتباط با انجمن­ها، نهادها، سازمان­ها و ادارات مرتبط با امر بهداشت، درمان و مشاوره

  تهیه و توزیع نشریه­های مختلف مربوط براساس نیازهای موجود

  ارائه گزارش­های لازم به معاونت­های دانشجویی و فرهنگی و اجتمایی در زمینه­های مربوط

  انجام سایر امور محوله از سوی مقام مافوق

  نظرات کاربران