در حال بارگذاری ...
 • ارتباط با معاونت فرهنگی و دانشجویی

  نشانی : میدان ونک - خیابان برزیل شرقی پلاک 4 دانشگاه فنی و حرفه ای کد پستی: 1435761137
  شماره تماس معاونت فرهنگی و دانشجویی: 42350300 
  شماره تماس با دفتر برنامه ریزی فرهنگی و اجتماعی: 42350302 
  شماره تماس با دفتر اداره کل امور دانشجویی : 42350621 
  شماره تماس با دفتر اداره کل تربیت بدنی: 42350611
  شماره تماس با دفتر مشاوره و سلامت دانشجویی :42350605
  farhangi@tvu.ac.ir : ایمیل

  نظرات کاربران