در حال بارگذاری ...

اعضای هیأت رییسه دانشگاه فنی و حرفه ای

دکتر ابراهیم صالحی عمران: رییس دانشگاه

حجت الاسلام و المسلمین بنیان جوادی: رییس نهاد مقام معظم رهبری در دانشگاه

دکتر رضا زنگنه مطلق: سرپرست معاونت پژوهش و فناوری

دکتر علیرضا فیروز: سرپرست معاون اداری و مالی و مدیریت منابع انسانی

دکتر سید عطاءالله سینایی: سرپرست معاون آموزشی

دکتر رضا مهدی: سرپرست معاونت فرهنگی و دانشجویی

دکتر حسین سلمانی: مدیر کل حوزه ریاست و روابط عمومی

دکترحمید یزدانیان: مدیر کل حراست مرکزی

 

نظرات کاربران