در حال بارگذاری ...
 • اعضای هیأت رییسه دانشگاه فنی و حرفه ای

  دکتر ابراهیم صالحی عمران: رییس دانشگاه

  حجت الاسلام و المسلمین بنیان جوادی: رییس نهاد مقام معظم رهبری در دانشگاه

  دکتر رضا زنگنه مطلق: سرپرست معاونت پژوهش و فناوری

  دکتر علیرضا فیروز: سرپرست معاون اداری و مالی و مدیریت منابع انسانی

  دکتر سید عطاءالله سینایی: سرپرست معاون آموزشی

  دکتر رضا مهدی: سرپرست معاونت فرهنگی و دانشجویی

  دکتر حسین سلمانی: مدیر کل حوزه ریاست و روابط عمومی

  دکترحمید یزدانیان: مدیر کل حراست مرکزی

   

  نظرات کاربران