در حال بارگذاری ...
 • شرح وظایف حوزه ی معاونت آموزشی

  شرح وظایف حوزه ی معاونت آموزشی

  ـ ابلاغ کلیه مصوبات، مقررات و آیین­نامه­ های ابلاغی از سوی رییس دانشگاه به واحدهای ذیربط و پیگیری و نظارت بر حسن اجرای آن.

  ـ تدوین آیین ­نامه­ ها و دستورالعمل ­ها و دستور جلسات مرتبط با وظایف معاونت جهت پیشنهاد به مراجع ذیصلاح برای تصویب.

  ـ ارائه گزارش ­های توجیهی لازم به رییس دانشگاه درخصوص وظایف مربوط به واحدهای تحت نظر.

  ـ پیشنهاد افراد واجد شرایط برای تصدی سمت­ های مدیریتی در حوزه­ ی معاونت به ریاست دانشگاه.

  ـ نظارت بر واحدهای تابعه به منظور حصول اطمینان از حسن اجرای وظایف آن ها.

  ـ برنامه ­ریزی، تنظیم فعالیت ها و پیشنهاد بودجه سالیانه معاونت مطابق با اولویت­ های دانشگاه.

  ـ همکاری با سایر معاونت ­ها جهت حسن اجرای برنامه­ های دانشگاه.

  ـ اداره و نظارت بر حسن اجرای کلیه سیاست­ ها، مقررات و فرآیندهای آموزش و برنامه­ ریزی تحصیلات تکمیلی دانشگاه، منطبق با قوانین، مصوبات، مقررات و آیین ­نامه ­های اجرایی مربوط با رویکرد گسترش دوره­ های فنی­ وحرفه ­ای.

  ـ برنامه­ ریزی امور آموزشی و تحصیلات تکمیلی با همکاری واحدهای ذیربط و نظارت بر حسن اجرای وظایف واحدهای تابعه و اجرای برنامه ­ها و فعالیت­ های مراکز آموزشی تابعه و ارائه گزارش لازم به ریاست دانشگاه.

  ـ برنامه ­ریزی جهت تأمین امکانات و تخصیص اعتبار لازم جهت تعامل علمی ـ آموزشی حوزه و دانشگاه و ایجاد زمینه مناسب جهت نیل به علم دینی و علوم انسانی اسلامی.

  ـ برنامه­ ریزی آموزشی دانشگاه در راستای سند چشم­ انداز نقشه جامعه علمی کشور و آمایش آموزش عالی.

  ـ برنامه ­ریزی برای ارتقای مهارت های فنی و حرفه ای تخصصی دانشجویان جهت ورود به جامعه.

  ـ نظارت و ارزیابی فرآیند اجرایی شدن نقشه جامع علمی کشور در دانشگاه با هماهنگی وزارت متبوع.

  ـ همکاری در تعیین شرایط علمی داوطلبان ورود به دانشگاه برای ارائه به شورای دانشگاه جهت سیر مراحل قانونی تصویب.

  ـ برنامه ­ریزی و هدایت فعالیت ­های مطالعه و نیازسنجی آموزشی به منظور فراهم­ سازی امکان گسترش دوره ­های
  فنی ­وحرفه­ ای بویژه تحصیلات تکمیلی متناسب با نیازهای جامعه.

  ـ بازنگری و اصلاح برنامه­ های درسی.

  ـ همکاری با گروه­ ها، بخش­ ها و کمیته ­های برنامه­ ریزی آموزش­ های فنی­ وحرفه ­ای.

  ـ تهیه طرح­ های جذب، ارزشیابی و ارتقای اعضای هیأت علمی و مدرسان فنی­ وحرفه­ ای با همکاری  واحدهای ذیربط.

  ـ تهیه طرح­ های شناسایی خبرگان بدون مدرک و برنامه ­ریزی جهت استفاده از دانش و تجارب آنها.

  ـ همکاری با معاونت اداری، مالی و مدیریت منابع درخصوص انعقاد قرارداد با مؤسسات و مراکز آموزشی مجری دوره­ های فنی ­وحرفه ­ای به منظور فراهم شدن زمینه ­های کسب درآمد اختصاصی دانشگاه.

  ـ همکاری در امر برنامه ­ریزی سمینارها و کنفرانس­ های علمی با واحدهای ذیربط.

  ـ تهیه برنامه­ های کوتاه ­مدت، میان­ مدت و بلندمدت آموزشی دانشگاه با همکاری مراکز آموزشی و پژوهشی تابعه و پیگیری و هدایت مستمر امور مربوط، به منظور اصلاح، تصویب و اجرای آن ها.

  ـ تهیه و ارائه گزارش­ های رسمی سالانه از وضعیت آموزشی دانشگاه و تغییرات نماگرهای آموزشی در طول دوره معین به تفکیک موضوع، رشته و نظائر آن جهت ارائه به مراجع ذی ربط.

  زمینه ­سازی برای گسترش، تنوع بخشی، کیفیت بخشی و نیازسنجی اجرای آموزش­ های فنی ­وحرفه ­ای مورد نیاز فعلی و آتی و بسیج ظرفیت­ های بالفعل و بالقوه بخش­ های مختلف اقتصادی و اجرایی و مؤسسات غیردولتی و دولتی.

  ـ هماهنگی و راهبردی پویا و هدفمند آموزش­ های عالی آزاد با همکاری و مشارکت دست ­اندرکاران و صاحبنظران و اساتید و عوامل اجرایی غیردولتی و دولتی مربوط در چارچوب قوانین و مقررات.

  ـ استفاده از متخصصان و صاحبان صنایع در تهیه پروژه ­های سنجش و ارزشیابی مهارت­ های فنی­ وحرفه ­ای.

  ـ صدور و تأیید دانشنامه ­ها.

  ـ همکاری با سازمان سنجش آموزش کشور در برگزاری آزمون ­ها، نحوه طراحی سؤالات و انتخاب داوطلبان دوره ­های
  فنی ­وحرفه ­ای.

  ـ برنامه ­ریزی و ایجاد تمهیدات لازم جهت حمایت از ادامه تحصیل برگزیدگان علمی بدون شرکت در کنکور سراسری.

  ـ همکاری با واحدهای ذیربط دانشگاه درخصوص انعقاد قرارداد با سازمان سنجش آموزش کشور، مؤسسات و مراکز آموزشی مجری دوره ­های فنی ­وحرفه ای به منظور فراهم شدن زمینه های تحصیل درآمدهای دانشگاه.

  ـ همکاری با دفتر فناوری اطلاعات و ارتباط جهت توسعه نرم افزار جامع آموزشی دانشگاه و تهیه و تنظیم آمار دانشجویان رشته­ های مختلف.

  ـ برنامه ریزی و نظارت بر انجام خدمات آموزشی دانشجویان مراکز آموزشی تابعه از قبیل ثبت ­نام، پذیرش، امتحانات، بررسی ریزنمرات دانشجویان و ارزیابی نهایی و صدور گواهی تحصیلی لازم در پایان دوره.

  ـ مشارکت در تهیه و تنظیم برنامه ­های درسی مراکز آموزشی تابعه با مراجع ذی ­ربط.

  ـ ساماندهی فعالیت ­های مربوط و تقسیم کار و تعیین وظایف و حدود مسؤولیت و اختیارات مجموعه تحت سرپرستی.

  ـ برنامه ­ریزی، نظارت، حمایت و پشتیبانی از نخبگان علمی و دانشجویان استعداد های درخشان.

  ـ انجام سایر امور محوله از سوی رییس دانشگاه.

  نظرات کاربران