در حال بارگذاری ...
سه‌شنبه 21 آذر 1396

معرفی مرکز کارآفرینی و ارتباط با صنعت

مقدمه 

امروزه کارآفرینی به عنوان یک استراتژی ملی در همه ی کشورهای پیشرفته ودر حال توسعه ، جهت ایجاد و افزایش مزیت های نسبی و رقابتی کسب و کارها ،کاهش بیکاری و حل معضلات اجتماعی مورد توجه قرار گرفته است . براین اساس یکی از مهمترین اهداف دولتها در همه کشورها، افزایش نرخ قصد کارآفرینانه وفعالیت های کارآفرینانه در میان دانشجویان می باشد . دستیابی به اهداف توسعه کارآفرینی و گرایش دانشجویان به کارآفرینی ، نه تنها نیازمند اصلاح و بهبود نگرشها و رفتارهای کارآفرینانه در میان  مردم است ؛ بلکه باید به بهبو د فضای کسب و کار به طور جدی توجه شود. بر این اساس است که، مقام معظم رهبری بهبود فضای کسب و کار را یکی از مسائل عمده اقتصادی کشور و از مهمترین وظایف دولت بر شمرده اند.  

 

اهداف و چشم اندازها

-  تشکیل کمیته کارآفرینی و توسعه منابع دانشگاه

-  توانمندسازی فناوران اعم از دانشجویان و اساتید برای ورود به بازار کار وتاثیرگذاری بر تغییرات  و تحولات  بازار و حوزه مشاغل

-  تحلیل محیط کسب و کار فناوری و انتشار نتایج آن

-  کمک به برقراری ارتباط هدفمند با صنایع و بخش های اجرایی در راستای تجاری سازی طرح های دانش بنیان 

-  ایجاد زمینه کارآفرینی و حمایت از نوآوری و خلاقیت نیروهای محقق جوان

-  کمک به رونق اقتصاد محلی مبتنی بر فناوری با توجه به نتایج آمایش سرزمین

-  ایجاد فضای لازم جهت گسترش و رشد واحدهای کوچک و متوسط دانش مدار و فناور فعال در زمینه های فناوری

-  بسترسازی جهت ایجاد فرصت های شغلی مناسب جهت جذب کارآفرینان و دانش آموختگان دانشگاهی در زمینه های فناوری

- تولید و توسعه محصولات و فرایندهای فناوری قابل عرضه به بازار 

-  اتخاذ تدابیر لازم در مورد انتقال ، تجاری سازی و بومی سازی فناوری های حاصل از فعالیتهای علمی پژوهشی اعضای هیئت علمی دانشجویان دانشگاه

-  ایجاد بخش رشد مقدماتی (شرکتهای تعاونی دانشجویی )در صورت نیاز 

-  راه اندازی بازارچه مجازی برای معرفی و عرضه محصولات دانشجویان و دانش آموختگان دانشگاه به جامعه 

 

وظایف حوزه کارآفرینی و کارگروهها 

-  جستجوی سایتها برای کسب اطلاعات و ایجاد ارتباط با صنایع و مراکز علمی – پژوهشی و تهیه بانک اطلاعاتی

-  برقراری ارتباط با مراکز صنعتی و اقتصادی جهت معرفی امکانات علمی تحقیقاتی و توانائیهای بالقوه دانشگاه به صنایع 

-  شناسایی دوره های کوتاه مدت و بلند مدت مورد نیاز بخشهای صنعتی کشور 

-  همکاری و ایجاد هماهنگی بین فعالیتهای مراکز کارآفرینی و فناوریهای واحدهای مختلف دانشگاه 

-  تشکیل کمیته های همکاری علمی –پژوهشی  درون سازمانی و برون سازمانی 

-  برگزاری نمایشگاهها ، گردهمائی ها ، کارگاهها و جشنواره های پژوهشی و فناوری

-  تهیه وتوزیع بروشورها و خبرنامه های تخصصی فناوری جهت معرفی توانمندیهای دانشگاه به صنایع و صنوف

-  برنامه ریزی و اقدام در خصوص اشاعه فرهنگ کارآفرینی در بین اعضای هیئت علمی ، دانشجویان و مدرسین 

-  ارائه خدمات آموزشی و پژوهشی در زمینه کارآفرینی برای اعضای هیئت علمی دانشجویان و دانش آموختگان 

-  آشنا نمودن دانشجویان  به کلیه زمینه های شغلی موجود مرتبط با رشته های موجود دانشگاه 

- همکاری و همفکری با مراکز آموزش فنی و حرفه ای و سایر مراکز علمی - پژوهشی 

-  تجاری سازی دستاوردهای تحقیقاتی  - کاربردی 

-  پیگیری امور کارگروهها و مسائل مربوط و اجرای مصوبات آن وابلاغ به مراکز

-  برنامه ریزی جهت اجرای طرح کاراد 

-  راه اندازی بازارچه مجازی جهت معرفی و عرضه محصولات اساتید و دانشجویان دانشگاه به جامعه

ادارات زیر مجموعه مرکز:

اداره ارتباط با صنعت

اداره امور کارآفرینی

اداره حمایت از اختراعات و ابداعات دانشجویی

نظرات کاربران