در حال بارگذاری ...
 • تماس با ما

   

   

  همکاران مرکز آموزش های عالی آزاد و خاص

  رئیس مرکز: جناب آقای مهندس محمد عادلی نیا

  شماره تماس : 42350515

  معاون مرکز: جناب آقای مهندس امیر عباس شفیعی اردستانی

  شماره تماس: 42350631

  رئیس گروه آموزش های آزاد: جناب آقای مسعود سلطانی

  شماره تماس : 42350516

  کارشناس آموزش های آزاد : سرکار خانم مهدیه بزاززاده

  شماره تماس : 42350517

  کارشناس آموزش های خاص و الکترونیکی: سرکار خانم نجیبه شاه حسینی

  شماره تماس : 42350519

  نظرات کاربران