در حال بارگذاری ...
سه‌شنبه 21 آذر 1396

تماس با ما

 

 

همکاران مرکز آموزش های عالی آزاد و خاص

رئیس مرکز : آقای سعید رهبری

شماره تماس : 42350515

 

کارشناس مسئول / بخش ارزیابی دوره های آموزشی: سرکار خانم اشرف شاهنده

شماره تماس : 42350516

 

کارشناس / بخش طراحی دوره های آموزشی : سرکار خانم مهدیه بزاززاده

شماره تماس : 42350517

 

نظرات کاربران