در حال بارگذاری ...

ازپروژه های آموزشکده دختران بیرجند بازدید میدانی کرد.

رئیس دانشگاه فنی و حرفه ای و معاونت اداری مالی از آموزشکده دختران بیرجند بازدید کردند.

 

به گزارش روابط عمومی دانشگاه فنی و حرفه ای خراسان جنوبی ،صبح روز سیزدهم تیرماه سال جاری دکتر صالحی عمران ، رئیس دانشگاه فنی و حرفه‌ای با همراهی دکتر غلامرضا زمانی ، معاون اداری ، مالی و مدیریت منابع انسانی و محمود نخعی رئیس دانشگاه فنی و حرفه ای خراسان جنوبی از آموزشکده دختران بیرجند بازدید کرد .در این بازدید میدانی ، از محوطه سازی آموزشکده و پروژه نیمه تمام ساختمان کارگاههای آموزشی، آموزشکده دختران بیرجند دیدار کرد.

نظرات کاربران