در حال بارگذاری ...
 • افزایش اعتبار تسهیلات ویژه دانشجویان

  تسهیل روند بهره مندی از وام های صندوق رفاه دانشجویان

  معاونت فرهنگی و دانشجویی گفت : در راستای کمک به امور تحصیلی دانشجویان مستعد واجد شرایط مطابق آیین نامه جدیدپرداخت و باز پرداخت وام های دانشجویی صندوق رفاه دانشجویان   به اطلاع می رساند اعتبار تسهیلات دانشجویی نیمسال اول 1400-1399  نسبت به نیم سال دوم 1399 -1398 از مبلغ 12.5 میلیارد تومان به 28 میلیارد تومان افزایش یافته است که خود گویای افزایش 124 درصدی  است.

   شایان ذکر است شرایط وام های  دانشجویی (تعداد و نوع وام، ضامنین و مدارک) از سوی صندوق رفاه بسیار تسهیل شده است.

  با توجه به موارد فوق و همچنین شرایط اقتصادی حاکم بر جامعه در جهت رفاه هر چه بیشتر دانشجویان، انتظار می رود معاونین محترم دانشجویی آموزشی سراسر کشور نسبت به اطلاع رسانی دقیق و جذب حداکثری وام های مذکور مطابق جدول زمانبندی پیوست  اقدام نمایند.

  نظرات کاربران