در حال بارگذاری ...
یکشنبه 27 اسفند 1396

برگزاری کارگاه " جریان شناسی گروه های تکفیری "

کارگاه"جریان شناسی گروه های تکفیری" توسط مرکز آموزش های عالی آزاد و به پیشنهاد و همکاری دفتر مرکزی حراست دانشگاه روز چهارشنبه مورخ 96/08/03 از ساعت 9 الی 11:30 برگزار گردید .

این کارگاه با حضور 140 نفر از متصدیان مشاغل حساس شاغل در ستاد مرکزی دانشگاه و مراکز استان های تهران و البرز در محل سازمان مرکزی برگزار گردید .

نظرات کاربران