در حال بارگذاری ...
سه‌شنبه 21 آذر 1396

برگزاری کارگاه "مولفه های مهم در ارتباط والد و کودک "

مرکز آموزش های عالی آزاد به پیشنهاد مرکز مشاوره و سلامت دانشگاه ، کارگاهی با عنوان "مولفه­ های مهم در ارتباط موثر والد و کودک" امروز مورخ 19/07/96 ساعت 13:30 برگزار نموده و این کارگاه تا ساعت 16:30 ادامه دارد .  

هدف از برگزاری کارگاه آموزش در حیطه سلامت روان و ارتقاء بنیاد خانواده است که از فعالیت های مهم مرکز مشاوره و سلامت دانشگاه می باشد این کارگاه ویژه کارکنان ستاد می باشد و با حضور سرکار خانم دکتر آزاده طاولی، عضو هیات علمی دانشگاه الزهرا برگزار شده .

به لطف الهی کارگاه با استقبال کارکنان دانشگاه روبرو شده که نشان دهنده اهمیت خانواده نزد همکاران محترم است و امکان برگزاری این کارگاه در زمانی دیگر برای همکاران عزیزی که بنا بر هر شرایطی نتوانستند شرکت نمایند وجود دارد .

نظرات کاربران