در حال بارگذاری ...

همکاری و‌ حمایت معنوی دانشگاه فنی و حرفه ای از اولین همایش بین المللی اقتصاد و مدیریت کسب و کار

اولین همایش بین‌المللی اقتصاد و مدیریت کسب و کار به همت انجمن مدیریت کسب و کار ایران و موسسه پترو آموزش یارا در مرکز همایش‌های بین المللی وزارت کشور در تهران برگزار شد.

اولین همایش بین‌المللی اقتصاد و مدیریت کسب و کار به همت انجمن مدیریت کسب و کار ایران و موسسه پترو آموزش یارا در مرکز همایش‌های بین المللی وزارت کشور در تهران برگزار شد. دانشگاه فنی و حرفه‌ای در جمع ۸۰ حامی این همایش از قبیل وزارتخانه‌ها، دانشگاه‌ها، سازمان‌ها و شرکت‌های دولتی و خصوصی قرار داشت. مدیران کل پژوهش و فناوری و کارآفرینی و ارتباط با صنعت بعنوان نمایندگان معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه، در این همایش بین المللی شرکت کردند. 

برگزاری سخنرانی های بین المللی حرفه ای و راهبردی، نشست‌های تخصصی، ارائه مقالات، نمایشگاه، جشنواره و کارگاه‌های تخصصی در حوزه مدیریت کسب و کار بخشی از برنامه‌های این همایش بود.

نظرات کاربران