در حال بارگذاری ...

ثبت نام دوره های توانمندسازی و بالندگی اساتید در زمستان 1400

ثبت نام دوره های توانمند سازی و بالندگی در زمستان 1400

با سلام 

اساتید محترم دانشگاه فنی و حرفه ای تا پایان 18 بهمن 1400 میتوانند در دوره های مربوط به رشته خود ثبت نام نمایند

نحوه ثبت نام:

از طریق سامانه کادر آموزشی دانشگاه فنی و حرفه ای به آدرس 

CIF.TVU.AC.IR

در قسمت "دوره های ثبت نام توسط کاربر"  میتوانند اقدام به ثبت نام نمایند

نظرات کاربران