در حال بارگذاری ...
اطلاعیه معاونت آموزشی دانشگاه فنی و حرفه ای

در خصوص برگزاری امتحانات پایانی نیم سال تحصیلی جاری

به گزارش اداره کل روابط عمومی، با عنایت به مصوبه ی مورخ 1400/09/28 شورای آموزشی دانشگاه فنی و حرفه ای، در خصوص برگزاری امتحانات پایانی نیم سال تحصیلی جاری مقررشد آزمون پایانی تمامی «دروس نظری و بخش نظری دروس نظری ـ عملی»، برای تمامی دانشجویان در کلیه ی واحدهای استانی و مراکز تابعه به صورت مجازی برگزار شود.
بنابراین گزارش و طبق اعلام معاونت آموزشی دانشگاه، دروس عملی و بخش عملی دروس نظری-عملی، برای دانشجویانی که در نیم سال جاری با اخذ مجوزهای لازم و رعایت تمامی ضوابط، این دروس را به صورت حضوری آموزش دیده و یا می بینند، آزمون پایانی می بایست، در پایان دوره ی برگزاری آموزش حضوری، با رعایت دستورالعمل های مربوطه، صرفاً به صورت حضوری برگزار شود.
لازم به ذکر است، برای دانشجویانی (به ویژه دانشجویان غیر بومی) که به دلایل موجه ناشی از شرایط کرونایی، امکان شرکت در کلاس و یا آزمون پایانی دروس مذکور را به صورت حضوری نداشته یا ندارند، آموزش و آزمون پایانی این دروس می بایست، همانند نیم‌سال های اخیر، با تدابیر مراکز تابعه و تأیید واحدهای استانی و با بهره گیری از روش های موثر، برگزار شود.

نظرات کاربران