در حال بارگذاری ...

جایگاه دانشگاه فنی و حرفه ای در نظام های رتبه بندی جهانی دانشگاه ها در سال 2021

جایگاه دانشگاه فنی و حرفه ای در نظام های رتبه بندی جهانی دانشگاه ها در سال 2021

دانشگاه فنی و حرفه ای در نظام رتبه بندی گرین متریک مورد ارزیابی قرار گرفت.

به گزارش اداره کل روابط عمومی، فرج اله طالبی اتویی مدیرکل دفتر همکاری های علمی بین المللی دانشگاه فنی و حرفه ای عنوان کرد: نظر به ضرورت معرفی دانشگاه فنی و حرفه ای در سطح بین المللی از طریق حضور مستمر در رتبه بندی های جهانی، سال 2021 نیز این دانشگاه در نظام رتبه بندی جهانی گرین متریک شرکت و مورد ارزیابی قرار گرفت و خوشبختانه مجددا در لیست دانشگاه های برتر جهان ارزیابی شد و رتبه 877 جهان، رتبه 460 آسیا و رتبه 39 کشوری را کسب نمود.

طالبی شش معیار ازریابی در نظام رتبه بندی گرین متریک را بررسی سیاستگذاری و عملکرد دانشگاه ها در راستای مسئولیت اجتماعی، ملی و بین المللی مراکز آموزش عالی و پژوهشی در موارد زیر تشریح نمود:

 1. توسعه کیفی آموزش و پژوهش
 2. برنامه ریزی و توسعه زیرساختی جهت کاهش مصرف انرژی
 3. جایگزینی انرژی های تجدیدپذیر با توجه به تغییرات اقلیمی و گرمایش زمین
 4. مدیریت و بازیافت پسماند
 5. مصرف بهینه آب
 6. توسعه سیستم حمل نقل سازگار با محیط زیست

وی افزود: امتیاز دانشگاه فنی و حرفه ای در بند دوم " جایگزینی انرژی های تجدیدپذیر" تحسین برانگیز بوده است و در سایر بندها  انتظار می رود در همه مراکز تابعه دانشگاه در سراسر کشور شاهد پیشرفت در مسیر توسعه پایدار و بهره مندی هرچه بیشتر از راهکارها و رویکردهای سبز و دوستدار محیط زیست، کاهش مصرف سوخت های فسیلی، و جلوگیری از اتلاف انرژی باشیم.

شایان ذکر است که بر اساس رتبه بندی گرین متریک در سال 2021 سه دانشگاه برتر دنیا عبارتند از :

 1. دانشگاه Wageningen University & Research   از هلند
 2. دانشگاه University of Nottingham  از انگلستان
 3. و دانشگاه University of Groningen از هلند

و سه دانشگاه برتر آسیا در سال 2021:

 1. Universitas Indonesia  از اندونزی
 2. King Abdulaziz University از عربستان سعودی
 3. و دانشگاه Universiti Putra Malaysia از مالزی بودند.

ایشان در پایان از حمایت های بیدریغ ریاست محترم دانشگاه و همکاری کلیه معاونت ها در سازمان مرکزی، و تلاش های ارزنده خانواده بزرگ دانشگاه فنی و حرفه ای در تمامی دانشکده ها و آموزشکده ها در استان های مختلف در مسیر توسعه پایدار دانشگاه و همچنین در جمع آوری دقیق اطلاعات و آمار نیروی انسانی، فضای کالبدی، امکانات آموزشی کارگاهی وآزمایشگاهی و ... تقدیر و تشکر نمود.

نظرات کاربران