در حال بارگذاری ...

کسب مقام سومی در مسابقات کشتی آزاد قهرمانی استان مازندران توسط دانشجوی دانشکده فنی و حرفه ای محمودآباد

به گزارش روابط عمومی دانشکده فنی و حرفه ای محمودآباد، دانشجو آقای سپهر اسماعیلی از دانشجویان تربیت بدنی این دانشکده در مسابقات کشتی آزاد قهرمانی استان مازندران حائز رتبه سوم گردید.

کسب این موفقیت ارزشمند را به خانواده بزرگ دانشگاه فنی و حرفه ای تبریک می گوییم.

نظرات کاربران