در حال بارگذاری ...
دکتر حسین سلمانی مطرح کرد:

بیش از 50 درصد کارکنان دانشگاه فنی و حرفه ای در بخش های اداری، کارگاهی و آزمایشگاهی را نیروهای قراردادی تشکیل می دهند

 

به گزارش اداره کل روابط عمومی، دکتر حسین سلمانی مدیرکل حوزه ریاست و روابط عمومی دانشگاه در حاشیه نشست هیأت رییسه دانشگاه در مصاحبه با خبرنگار این حوزه عنوان داشت: دانشگاه فنی و حرفه ای با بیش از 180هزار دانشجو در مقاطع کاردانی و کارشناسی، 3400 کارگاه و آزمایشگاه، 6825 نفر نیروی انسانی هیات علمی و غیر هیات علمی نقش بسیار مهمی در آموزش عالی مهارتی و آماده سازی نیروهای ماهر که توانایی تطبیق توانمندی­های خود با بازار کسب و کار را داشته باشند دارد.

وی با اشاره بر اینکه از این تعداد، 1000 نفر کادر آموزشی، 2798 نفر کارمند رسمی و پیمانی و 3037 نفر کارمند قراردادی هستند که دارای سوابق بالای خدمتی نیز می باشند تصریح کرد: نقش اعضای غیرهیات علمی در دانشگاه به عنوان رکن اجرایی در پیشبرد هر چه بهتر اهداف و ماموریت های این مرکز علمی و مهارتی مهم تلقی می گردد.

مدیرکل حوزه ریاست و روابط عمومی عنوان کرد: کثرت و گستردگی آموزشکده های تابعه در سطح کشور از یک سو و بازنشستگی تعداد قابل توجهی از نیرو های رسمی دانشگاه طی سال های گذشته از سوی دیگر، سبب شد بخش عمده ای از فعالیت های دانشگاه به همکاران قراردادی که بخش وسیعی از پیکره کارمندی غیر مدیریتی دانشگاه را به خود اختصاص داده­اند سپرده شود.

سلمانی با عنوان اینکه بررسی آماری نشان می دهد اعضای غیر هیأت علمی قرارداد معین دانشگاه بیش از 50 درصد از نیروی انسانی دانشگاه را تشکیل می دهد. این در شرایطی است آمار مربوط به سنوات خدمت این دسته از اعضا مشخص می کند 1134 نفر دارای سنوات خدمت بیش از 25 سال بوده و در شرف بازنشستگی می باشند.  

این مقام مسوول با تأکید بر اینکه دانشگاه فنی و حرفه ای با ماموریت ارائه آموزش های عالی مهارتی و توانمند سازی جوانان، دارای گستردگی قابل توجهی در سراسر کشور علی الخصوص در مناطق کمتر توسعه یافته و کم برخوردار که متقاضی اصلی دریافت این نوع از آموزش ها هستند است اذعان داشت: از مهمترین مشکلات پیش روی دانشگاه در این مناطق تأمین نیروی انسانی در واحدهای عموماً کمتر برخوردار بوده و عمده فعالیت ها توسط نیرو های قراردادی شاغل در این مراکز انجام می شود.

نظرات کاربران