در حال بارگذاری ...

تسهیلات وام صندوق رفاه دانشجویان نیمسال اول 1401_1400

توزیع اعتبار وام ضروری به صورت متمرکز از سوی صندوق رفاه دانشجویان

قابل توجه معاونین محترم دانشجویی و کارشناسان رفاه دانشجویی دانشکده‌ها و آموزشکده‌های سراسر کشور

با توجه به اینکه در نیم‌سال اول 1401_1400توزیع اعتبار وام ضروری به صورت متمرکز از سوی صندوق رفاه دانشجویان انجام می‌شود جهت بهره‌مندی هرچه بیشتر دانشجویان کم بضاعت، تدبیری اتخاذ گردد تا ضمن تسریع در فرآیند ثبت و تأیید وام دانشجویان، زمینه جذب حداکثری تسهیلات فراهم گردد.

قابل ذکر است اعتبار وام‌های تحصیلی و شهریه از سوی دانشگاه در حساب مراکز منظور گردیده است. در صورت جذب اعتبار تخصیصی و نیاز به اعتبار مازاد وام‌های تحصیلی و شهریه، با معاونت فرهنگی و دانشجویی سازمان مرکزی مکاتبه گردد.

نظرات کاربران