در حال بارگذاری ...

برگزاری جلسه بررسی و هم‌اندیشی کتاب پارچه شناسی از کتب منتخب اولین فراخوان تألیف کتاب دروس پایه، تخصصی و اختیاری دانشگاه فنی و حرفه‌ای

پیرو مصوبه کمیته نشر و چاپ دانشگاه جهت تولید منابع و محتوای آموزشی استاندارد و یکسان در قالب کتاب برای رشته‌های فاقد منبع آموزشی مطابق با سرفصل‌های بازنگری شده دفتر برنامه‌ریزی آموزشی، سلسله جلسات بررسی کتب تالیفی دانشگاه در حال برگزاری است.

بررسی و هم‌اندیشی  کتاب پارچه‌شناسی با حضور مدیر کل دفتر اسناد، کتابخانه،  نشر و منابع علمی؛  نماینده دفتر برنامه ریزی آموزش‌های فنی و حرفه‌ای؛ مسئول کمیته تخصصی طراحی و دوخت و اعضای کمیته تخصصی و مؤلفین محترم برگزار گردید.

شایان ذکر است؛ تاکنون تعداد ۱۲ عنوان کتاب مورد تایید و مؤلفین واجد شرایط از این فراخوان انتخاب شدند که تاکنون تعداد ۵ عنوان کتاب مصوب در دست بررسی کمیته‌های تخصصی مربوطه و ۲ عنوان در مرحله اخذ شابک و فیپا و تعداد ۵ عنوان کتاب در دست تألیف می باشد.

نظرات کاربران