در حال بارگذاری ...

برگزاری جلسه تخصصی معاونت محترم آموزشی دانشگاه و مدیران کل ذیربط و همکاران دانشکده شریعتی با مدیر محترم سامانه بوستان در خصوص بررسی فرآیند انتقال اطلاعات دانشجویان ورودی سال ۹۹ و قبل از آن در دانشکده شریعتی در تاریخ ۱۴۰۰/۸/۹ در سازمان مرکزی

نظرات کاربران