در حال بارگذاری ...

برگزاری دوره آموزشی کوتاه مدت «مدیریت رفتار سازمانی» ویژه کارکنان اداری

آزمون درس مدیریت رفتار سازمانی برای سومین و آخرین بار در روز شنبه مورخ 14000829 از ساعت 18 الی 24

به اطلاع همکاران محترم غیر هیات علمی می رساند آزمون درس " مدیریت رفتار سازمانی " برای سومین و آخرین بار در روز شنبه مورخ 1400/08/29  از ساعت  18  الی  24  فعال می گردد . همکاران محترمی که در آزمون های دو نوبت قبلی حداقل نمره 12 را کسب نموده اند از شرکت مجدد در آزمون خودداری فرمایند . لازم به ذکر است که آزمون های دوره های آموزشی آتی ، فقط در دو نوبت برگزار خواهد شد .

نظرات کاربران