در حال بارگذاری ...

رییس بسیج اساتید دانشگاه فنی و حرفه ای در جمع مسولین کانونهای بسیج اساتید استانی: به تببین اهداف نشست با عنوان توسعه آموزش عالی مهارتی و اشتغال هم اندیشی به صورت ویدئو کنفرانسی پرداخت

رییس بسیج اساتید دانشگاه فنی آقای جلیلی به تببین اهداف نشست با عنوان توسعه اموزش عالی مهارتی و اشتغال هم اندیشی و اررائه برنامه های تحولی سازمان بسیج در جمع مسولین کانونهای بسیج اساتید استانی دانشگاه فنی و حرفه ای که بصورت حضوری ویدیو کنفرانس وبیناری به تعداد ۲۰۰ نفربرگزار گردید.

وی ضمن تشکر از حضور سردار جوانی معاونت سیاسی سپاه پاسداران ودکتر مردانی ریاست سازمان بسیج اساتید کشوردکتر صالحی عمران ریاست دانشگاه فنی بخاطرحضور در این همایش دانشگاه فنی را دارای ۱۰۰ کانون بسیج اساتید دانست. در ادامه به شکل کیری گروه های مساله محور مهارتی واندیشکده های مهارتی ورصد مهارتی واستارت اپ های مهارتی در این کانونها اشاره کرد. وی همچنین از جریان سازی انتخابات توسط جنبش استادی با هدف مشارکت حداکثری اساتید ودانشجویان بیش از ۱۰۰ وبینار برگزار گردید. ورویداد استارت آپ انتخاباتی الگوی مدیریت رییسی جمهور آینده در زمینه مهارت وکسب وکار وارسال ۶۰ ایده انتخاباتی در حوزه کسب وکار واشتغال گزارشی داد و کلیپی از فعالیت‌های بسیج اساتید دانشگاه را ارائه نمود در ادامه از کانونهای فعال وبرتر بسیج اساتید ودر دو مرحله تجلیل بعمل آمد. همچنین از فعالیت اندیشکده اشتغال مهارت محور و مشارکت کانونهای استانی در تولید ماسک وسایر محصولات بهداشتی وفعالیت های جهادی وپویش مهر ماندگار وکمک به خانواده ها ودانشجویان دانشگاه که دچار آسیب شده بودند یاد کرد. در ادامه نشست بعدازظهر دکتر موسوی جانشین بسیج اساتید دانشگاه فنی پیرامون توسعه اموزش عالی مهارت واشتغال با رویکرد بیانیه گام دوم مطالب ارزنده ای ارائه نمود واز تشکیل کارگروه های مهارتی سخن گفت ودر ادامه جلیلی مسول بسیج دانشگاه نیزبه مسایل ومشکلات کانونها وبرنامه های تحولی سازمان با رویکرد طرح اعتلا اشاره کرد. سپس جلسه با ارائه گزارش استانها ادامه یافت وبرخی از موضوعات پیشنهادی عبارتند از: به برگزاری نشست های فصلی واستفاده از اساتید در نظارت ونقش مشاوره اساتید بسیجی برای دانشگاه استفاده از اساتید انقلابی وجهادی در مدیریت دانشگاه وتقویت واصلاح ساختار وچارت بسیج اساتید و اصلاح ایین نامه ارتقا اساتید و ارائه پیشنهاد ومطالبات مردمی به مسولین و ارتباط با مراکز صنعتی استان اشاره کردند. ایجاد دفاتر بسیج در سایر آموزشکده ها ایجاد اتوماسیون اداری ویژه مسولین کانونها حمایت از اختراعات وابداعات اساتید بسیجی پیشنهاد جلسات فصلی مسولین شناسایی وایجاد راهکارهای درآمدزایی دانشگاه مشارکت در مسایل وطرح های پژوهش دانشگاه ایجاد صندوق حمایت از نخبگان مشارکت اساتید بسیجی در کنار نظارت ایجاد تفاهم نامه وهمکاری با صنایع استان پرداختن به کارهای زمین مانده مشارکت با بسیج دانشجویی و کارمندان ایجاد گروههای تحلی وپاسخگویی به شبهات سپس جلسه با پرسش و پاسخ و جمع بندی نشست به پایان رسید.

نظرات کاربران