در حال بارگذاری ...

درخشش دانشجویان دانشگاه فنی و حرفه ای در دومین دوره مسابقات والیبال مهارتی (مجازی) دانشجویان دختر و پسر دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی سراسر کشور

درخشش دانشجویان فنی و حرفه ای در دومین دوره مسابقات والیبال مهارتی (مجازی) دانشجویان دختر و پسر دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی سراسر کشور

دومین دوره مسابقات والیبال مهارتی (مجازی) دانشجویان دختر و پسر دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی سراسر کشور به میزبانی دانشگاه تربیت مدرس ( شهریور 1400) برگزار گردید.

در این دوره از مسابقات در مجموع 197 ورزشکار از 41 دانشگاه و موسسه آموزش عالی در سامانه ستاو ثبت نام و مشارکت داشتند که با بررسی حدودا 190 فایل ارسالی، دانشجویان دانشگاه فنی  حرفه ای به شرح زیر مقام های متعدد و ارزشمندی را کسب نمودند.

اداره کل تربیت بدنی ضمن تبریک این افتخار به خانواده دانشگاه فنی و حرفه ای، از مسئولین تربیت بدنی دانشکده ها و آموزشکده های مذکور تشکر و قدردانی می نماید و برای ورزشکاران مقام آور موفقیت های روز افزون را از خداوند متعال خواستار است.

 

بخش دختران :

آزمون سرویس :

مقام اول : خانم فاطمه لری پورپاریزی از دانشگاه فنی و حرفه ای  دختران کرمان

 

نتایج بخش پسران :

مهارت پنجه و ساعد به دیوار در 30 ثانیه :

مقام دوم : آقای فاضل ولی پور گرجی از دانشگاه فنی و حرفه ای امام محدباقر(ع) ساری

مقام سوم : آقای روح الله بخشنده کسوتی از دانشگاه فنی و حرفه ای امام محدباقر(ع) ساری

آزمون سرویس :

مقام اول : آقای فاضل ولی پور گرجی از دانشگاه فنی و حرفه ای امام محمدباقر(ع) ساری

مقام دوم : آقای روح الله بخشنده کسوتی از دانشگاه فنی و حرفه ای امام محمدباقر(ع) ساری

مقام سوم : آقای سیدابراهیم حسینی از دانشگاه فنی و حرفه ای امام محمدباقر(ع) ساری

آزمون آبشار :

مقام اول : آقای فاضل ولی پور گرجی از دانشگاه فنی و حرفه ای امام محمدباقر(ع) ساری

مقام سوم : آقای سیدابراهیم حسینی از دانشگاه فنی و حرفه ای امام محمدباقر(ع) ساری

 

نظرات کاربران