در حال بارگذاری ...

کارگاه آموزشی اتوماسیون اداری و کاربرد آن در دانشگاه های فنی و حرفه ای کشور

مرکز آموزش های آزاد و خاص دانشگاه فنی و حرفه ای کرمانشاه برگزار می کند:

کارگاه آموزشی اتوماسیون اداری و کاربرد آن در دانشگاه های فنی و حرفه ای کشور
مهندس ابوالفضل اسدالهی
مهندس علی ویسی فرد

زمان برگزاری: از  ساعت ۰۸/۰۰ الی  ۱۴/۰۰ - مورخ ۱۴۰۰/۰۹/۰۱ الی ۱۴۰۰/۰۹/۰۳

لینک ثبت نام:

http://p1-kermanshah.tvu.ac.ir/fa/form_data/add/form_Id=3462

شماره تماس:37240775-083  داخلی

نظرات کاربران