در حال بارگذاری ...
  • بازدید معاون محترم آموزشی دانشگاه از آموزشکده دختران حضرت رقیه (س) یزد

    در تاریخ 27 تیرماه 1400، جناب آقای دکتر سید حیدر میرفخرالدینی معاون محترم آموزشی دانشگاه فنی و حرفه ای کشور و آقای مهندس رضا سلطانی نسب معاون مدیر کل اداره خدمات آموزشی دانشگاه به همراه جناب آقای دکتر عندلیب رئیس دانشگاه فنی و حرفه ای استان، معاون آموزشی و معاون طرح و برنامه؛  از کلیه واحدهای آموزشکده دختران یزد  و از نمایشگاه های گرافیک و نقاشی و طراحی دوخت بازدید نمودند.

    نظرات کاربران