در حال بارگذاری ...
  • بازدید معاون آموزشی دانشگاه فنی و حرفه ای کشور از دانشگاه فنی و حرفه ای استان یزد

    دکتر میر فخر الدینی معاون آموزشی و سلطانی نسب معاون مدیر کل خدمات آموزشی دانشگاه فنی و حرفه ای، صبح روز شنبه 26 تیر ماه 1400 از واحدهای اداری و آموزشی دانشگاه فنی و حرفه ای استان یزد بازدید نمودند.

    در این بازدید عندلیب رئیس دانشگاه فنی و حرفه ای استان یزد و معاون آموزشی دانشگاه فنی و حرفه ای استان نیز وی را همراهی کردند.


    در ادامه این بازدید، جلسه پرسش و پاسخ با حضور روسای آموزشکده ها برگزار گردید، در ابتدای این جلسه پرسش و پاسخ، عندلیب ضمن خیرمقدم به معاون آموزشی دانشگاه، برخی از مسایل آموزشی را مطرح و جهت توسعه دانشگاه فنی استان پیشنهاداتی در این راستا عنوان نمودند که نیازمند همراهی دانشگاه می باشد، سپس دکتر میرفخرالدینی ضمن ابراز خرسندی از عملکرد آموزشی دانشگاه فنی و حرفه ای استان یزد، برخی از پیگیری های واحد ستاد جهت تحقق اهداف متعالی نظام مهارتی کشور را اشاره نمود، در ادامه برخی از مهمترین برنامه های در پیش روی دانشگاه را تبیین نمود. در انتهای این بازدید، دکتر میرفخرالدینی و هیات همراه، از مجموعه ساختمانهای اداری و آموزشی بازدید بعمل آوردند.

    نظرات کاربران