در حال بارگذاری ...

برنامه ریزی 45 دوره توانمندسازی اساتید دانشگاه فنی و حرفه ای کشور برای تابستان ۱۴۰۰

کمیته ی علمی اساتید دانشگاه فنی و حرفه ای به ریاست جناب دکتر میرفخرالدینی معاون محترم آموزشی دانشگاه و باحضور اعضای محترم کمیته تشکیل گردید.

 در راستای فرآیند انتخاب دوره های توانمندسازی و بالندگی اساتید دانشگاه  فنی و حرفه ای، که با نظر خواهی از کلیه  اساتید توسط کارگروه های برنامه ریزی درسی دانشگاه انجام گرفت. ‌ 
در این جلسه 55 دوره توسط کارگروه های برنامه ریزی درسی و دفتر نهاد مقام معظم رهبری، پیشنهاد گردید که 46 دوره در پایش اولیه، مورد بررسی نهایی و انتخاب دوره های توانمندسازی و بالندگی اساتید قرار گرفت.  
در نهایت 45 دوره توانمندسازی و بالندگی تخصصی و عمومی با اولویت برنامه های درسی جدید و بازنگری شده، برای اساتید به صورت مجازی در تابستان 1400 انتخاب گردید.
در این دوره ها علاوه بر اعضا هیات علمی، مدرسین و کادر آموزشی رسمی دانشگاه فنی و حرفه ای و حرفه ای، اساتید مدعو هم شرکت خواهند داشت.

 

 

نظرات کاربران