در حال بارگذاری ...
 • صدور مجوز 120 رشته محل جدید در دوره کارشناسی ناپیوسته سال تحصیلی 401 - 400

  مدیرکل دفتر آمایش و گسترش آموزش های فنی و حرفه ای گفت: در ادامه موضوع ساماندهی رشته محل های دانشگاه فنی و حرفه ای، مجوز 38 رشته در 120 رشته محل که شامل 81 دانشکده آموزشکده می شود؛ توسط دفتر گسترش آموزش عالی صادر شد.

  مدیرکل دفتر آمایش و گسترش آموزش های فنی و حرفه ای گفت: در ادامه موضوع ساماندهی رشته محل های دانشگاه فنی و حرفه ای، مجوز 38 رشته در 120 رشته محل که شامل  81 دانشکده / آموزشکده می شود ؛ توسط دفتر گسترش آموزش عالی صادر شد.

  دکتر سید محسن حسینی مقدم افزود؛ در سال تحصیلی 401 – 400 تعداد 54 رشته کارشناسی ناپیوسته در بیش از 850 رشته محل توزیع شده است و ظرفیتی بیش از 65500 نفر را به خود اختصاص داده است.

  مدیرکل دفتر آمایش و گسترش گفت: در سال جاری 4 رشته  " مهندسی حرفه ای فناوری اطلاعات " ، " مدیریت بیمه " ، " مدیریت صنعتی " و " مدیریت بازرگانی " به مجموع رشته های دانشگاه در دوره تحصیلی کارشناسی ناپیوسته افزوده شده است. ضمن اینکه عناوین تعدادی از رشته ها در تدوین و بازنگری که توسط دفتر محترم برنامه ریزی دانشگاه صورت گرفته است؛ تغییر پیدا کرده است.

  *عناوین رشته های دانشگاه فنی و حرفه ای از سال 96 لغایت 400 را در سایت دفتر آمایش و گسترش می توانید؛ ملاحظه نمایید.

  نظرات کاربران