در حال بارگذاری ...
 • عملیات اجرایی نمودن تفاهم نامه امضا شده توسط ریاست محترم دانشگاه و رئیس صندوق ملی نوآوری و شکوفایی

   

  معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه با صندوق ملی نوآوری و شکوفایی جهت  توسعه و عملیاتی سازی هسته ها و واحدهای  مراکز رشد و نوآوری خود تا تجاری سازی، وارد تعاملات عملی شد.

  درخصوص توسعه اکوسیستم و زیست بوم نوآوری مراکز رشد دانشگاه فنی و حرفه ای جلسه ای مشترک با حضور جناب آقای دکتر بغدادی معاونت توسعه اکوسیستم صندوق و مدیر مراکز رشد،نوآوری و فناوری دانشگاه فنی و حرفه ای برگزار گردید.

  مصوبات مهم جلسه: 
  معرفی ۱۰۹ شتاب دهنده دانش بنیان از طرف صندوق به دانشگاه جهت تعاملات سه جانبه از جمله
   سرمایه گذاری
  توانمند سازی و تجاری سازی

   همکاری دانشگاه فنی و حرفه ای با صندوق نوآوری شکوفایی در رویدادهای مهم در سطح ملی 

  رویداد ملی "پیوند" در سطوح مقدماتی توانمندسازی و تجاری سازی و ورود به مرحله دوشنبه های استارت آپی

   رویدادهای ملی دوشنبه های استارت آپی جهت مذاکرات تجاری سازی با سرمایه گذاران صنعت
  رویداد ملی استان آپ در راستای تعامل و مشارکت با زیست بوم کارآفرینی مراکز استانی دانشگاه فنی و حرفه ای 
   برگزاری دو رویداد اختصاصی "پیوند" ویژه دانشگاه فنی و حرفه ای

  نظرات کاربران