در حال بارگذاری ...
 • دیدار رییس دانشگاه فنی و حرفه ای با ر ییس سازمان برنامه و بودجه کشور


  رئیس دانشگاه فنی و حرفه ای با دکتر نوبخت رییس سازمان برنامه و بودجه کشور دیدار و گفتگو کردند.

  به گزارش اداره کل روابط عمومی، دکتر ابراهیم صالحی عمران رییس دانشگاه فنی و حرفه ای با حضور در  مرکز پژوهش های توسعه و آینده نگری سازمان برنامه و بودجه کشور با دکتر محمد باقر نوبخت دیدار و گفتگو کردند.
  بنابراین گزارش، دکتر صالحی عمران در این نشست گزارشی از جایگاه، مسائل، موفقیت‌ها، چالش ها و مشکلات دانشگاه ارایه کرد و با توجه به اهمیت و نقش دانشگاه فنی و حرفه ای، حمایت‌های ویژه دولت را از این دانشگاه خواستار شد.

  بنابراین گزارش، تأمین وابلاغ اعتبار در خصوص جلوگیری از توقف پروژه های طرح تملک دارایی سرمایه ای دانشگاه، تأمین اعتباری بالغ بر 1150 میلیارد ریال جهت  پرداخت معوقات افزایش 50% حقوق اعضای غیرهیات علمی دانشگاه، تامین اعتبار و تخصیص مبلغ 300 میلیارد ریال جهت پرداخت مطالبات فاز اول آموزشکده فنی و حرفه ای رامسر و تامین اعتبار و اختصاص مبلغ 70 میلیارد ریال جهت تکمیل خوابگاه این مرکز،  تامین اعتبار و تخصیص مبلغ 150 میلیارد ریال به منظور پرداخت مطالبات پیمانکاران پروژه های خیر ساز دانشگاه، از جمله موارد مطرح شده در این نشست بود که ایشان دستور اقدام و تخصیص بودجه مورد نیاز طرح ها را صادر کردند./

   

  نظرات کاربران