در حال بارگذاری ...

وبینار "اخلاق در انتخابات"
زمان: چهارشنبه 19 خردادماه 1400
ساعت ۱۱:۳۰ الی ۱۳
برای کلیه شرکت کنندگان گواهی حضور صادر خواهد شد.
لینک ورود: https://class.qombtc.ac.ir/farhangi

نظرات کاربران