در حال بارگذاری ...
 • بسیج اساتید دانشگاه فنی وحرفه ای با همکاری دانشگاه فنی وحرفه ای کردستان برگزار می کند


  وبینار نشست تبیینی انتخابات 1400 با موضوع کارآمدی نظام در حوزه آموزش ،مهارت وصنعت
  تاریخ وساعت برگزاری  وبینار:25 /1400/03سه شنبه ساعت 11 الی13
  با حضور دکتر صالحی عمران رئیس دانشگاه فنی وحرفه ای
  دکتر شاویسی اقتصاد دان وعضو مرکز راهبردی دانشگاه تهران
  دکترحیدری معاون امور مجلس دردانشگاه آزاد
  دکتر علی احمدی وزیر سابق آموزش وپرورش وعضو حقوقی شورای عالی انقلاب فرهنگی
  دکتر جلیلی رئیس مرکز بسیج اساتید دانشگاه
  مهندس شیردل رئیس دانشگاه فنی وحرفه ای کردستان
   https://meet.uok.ac.ir/ch/tvu 

    به شرکت کنندگان گواهی حضور اعطا می گردد

  نظرات کاربران