در حال بارگذاری ...
 • معاون فرهنگی و دانشجویی دانشگاه فنی و حرفه ای در نشست معاونان فرهنگی و اجتماعی و مدیران فرهنگی دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی تاکید کرد :

  بدون برنامه های فرهنگی، تربیت انسان های شایسته، کارآمد و چندساحتی ممکن نیست

   به گزارش دفتر برنامه ریزی فرهنگی و اجتماعی دانشگاه، سه شنبه 18 خردادماه 1400 ، پنجاه و پنجمین نشست معاونان فرهنگی و اجتماعی و هفتادمین نشست مدیران فرهنگی دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی به منظور هم فکری در موضوعات مهم فرهنگی و اجتماعی دانشگاه ها با حضور مقام عالی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری به صورت برخط برگزار گردید.

   معاون فرهنگی و دانشجویی دانشگاه فنی و حرفه‌ای در این نشست در بیان ارزش و جایگاه برنامه های فرهنگی عنوان کرد: برنامه ها و فعالیت های فرهنگی و فوق برنامه به همراه برنامه های درسی، یک تابع و بسته کامل برای توسعه و شکوفایی استعدادهای دانشجویان هستند و پرداختن به فعالیت های فرهنگی در اشتغال و زندگی روزمره دانشجویان تاثیر مثبت و بسزایی دارد.

   دکتر رضا مهدی در ادامه بیان کرد: تمامی مدیران و کارگزاران فرهنگی در دانشگاه ها باید به این باور برسند که در حرف و عمل کارهای فرهنگی را به عنوان تکمیل کننده و فرصتی برای شکوفایی، تربیت و توسعه دانشجویان در نظر بگیرند و انجام کارهای فرهنگی صرفا محدود به کارهای مناسکی، رویدادی و موردی نشود.

   وی با بیان اینکه بدون برنامه های فرهنگی، تربیت انسان های شایسته و کارآمد و چند ساحتی ممکن نیست، تصریح کرد: باید معاونان، مدیران و کارشناسان فرهنگی در کنار برنامه های درسی، به مبانی تربیتی همه جانبه دانشجویان توجه کافی و لازم داشته باشند چرا که بخشی از رسالت دانشگاه این است که برنامه های فرهنگی و فوق برنامه را با نگاه تربیتی توام کند و ما در دانشگاه فنی و حرفه ای به این مهم اعتقاد و تاکید داریم که کارهای فرهنگی باید با مشارکت حداکثری دانشجویان به ویژه نهادهای فرهنگی دانشجویی،کانون ها، انجمن ها، اتحادیه ها ، مجامع و هیات های مذهبی صورت پذیرد.

   وی در ادامه بیان کرد: ما در دانشگاه فنی و حرفه ای به عنوان یک دانشگاه بزرگ مقیاس و ستادی، هم از توانمندی واحد های پردیس و کوچک و هم از قوت و قدرت دانشگاه های بزرگ به طور همزمان برخورداریم و انتظار ما این است که وزارت علوم در برنامه ریزی های خود، فرصت و زمینه بیشتری برای رشد این دانشگاه های ستادی و بزرگ مقیاس فراهم کند.

   دکتر مهدی در این زمینه تاکید کرد: تعدد پردیس ها و واحدهای کوچک دانشگاهی با یک رویه حکمرانی و تنظیم گری متمرکز مزایای متعددی نظیر: تنوع و کثرت دانشجویان و رشته ها، تنوع و کثرت طبقات اجتماعی، تنوع و کثرت اقلیم ها و محل ها و بوم ها، تنوع و کثرت زبان ها و گویش ها و تنوع و کثرت استادان و مدرسان و کارکنان اداری را به همراه دارد که باید در اجرای برنامه های فرهنگی از همه این ظرفیت ها به عنوان یک فرصت به نحو مطلوب بهره برد.

   وی در پایان با اشاره به چندین برابر بودن هزینه های مالی در دانشگاه های بزرگ مقیاس به نسبت دانشگاه های کوچک ابراز امیدواری کرد با همت و توجه ویژه وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری، معیار تخصیص سرانه دانشجویی در دانشگاه های بزرگ مقیاس تغییر یابد و برای بودجه های فرهنگی سه معیار سرانه دانشجویی، تعداد پردیس ها و پراکندگی و تعداد فرهنگ ها و اقلیم های موجود در این پردیس ها در نظر گرفته شود تا بتوانیم از اعتبارات فرهنگی متناسبی برخوردار شویم.

   دفتر برنامه ریزی فرهنگی و اجتماعی دانشگاه

  نظرات کاربران