در حال بارگذاری ...
 • وبینار کشوری منطق رای در انتخابات 1400

  حضور آگاهانه در انتخابات و انتخاب هوشمندانه از سوی آحاد مردم، مشارکت در سرنوشت کشور است. ☫ مقــام معظــم رهبـــری ☫

  کانون بسیج اساتید  و معاونت فرهنگی دانشگاه فنی و حرفه ای دختران بوشهر الزهرا"س" برگزار می کنند

  وبینار انتخابات 1400

  با موضوع

  منطق رای در انتخابات 1400

  با حضور و سخنرانی

  دکتر محمد رضا جلیلی رئیس بسیج اساتید دانشگاه فنی و حرفه ای

  دکتر محمد عوض پور استاد حوزه و دانشگاه های استان بوشهر

  زمان: دوشنبه 1400/03/17

  ساعت: 11

  لینک وبینار(ادوبی کانکت) : http://94.182.133.99/basijtvu

  شرکت کنندگان گواهی حضور دریافت خواهند کرد

  فرم الکترونیکی ثبت نام (گواهی حضور) : https://d-bushehr.tvu.ac.ir/fa/form_data/add/form_id=3294

  نظرات کاربران